Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Ryan Tannehill turning out to be additional of an leader

Miami Dolphins quarterback Jones Tannehill can be supposed to get step 2 for the discipline throughout 2015. 12 months immediately after putting pertaining to several, 045 metres, 35 touchdowns along with 12 interceptions, Tannehill need to boost in those people figures throughout 2015 while they goes in an extra time throughout Invoice Lazor’s the offense.Dion Jordan Jersey

While Tannehill can be estimated becoming a major perhaps the team’s good results for the discipline, he or she is supposed to hold a major position off of the discipline also. That will position occurs available as turning out to be the best of an crew aiming to create your playoffs pertaining to the 1st time considering that 08.

After finding a major commitment off shoot this specific offseason, teammates get discovered Tannehill’s increased control through OTAs.Bob Griese Jersey

„(He’s) form of having your crew in the back along with if you know, hey there, we’ve got a chance to appear below daily along with placed a thing wonderful jointly, inch wideout Kenny Stills explained. „And in case you should have a very prospects for as a wonderful crew,Ryan Tannehill Jersey it’s gonna are derived from your ex plus the remainder on this the offense. They usually takes pleasure in this. „

Tannehill is aware of you will find there’s much bigger estimated involving your ex, specially immediately after receiving a major commitment through the crew.

„I feel we’ve got a great deal of wonderful market leaders,Anthony Steen Jersey nevertheless MY SPOUSE AND I surely look at me a major chief for this crew, inch they explained. „As considerably because franchise’s, they’ve been wonderful in my opinion this specific offseason as much as transmission by way of no cost firm, over the crew recently.Adam Joseph Duhe Jersey Naturally your commitment can be enormous. That they placed his or her income wherever his or her jaws can be, as it were, while using commitment along with genuinely having our view along with our ideas on issues during the entire offseason. „

Hopefully the control off of the discipline can lead to additional good results for the discipline pertaining to the two herself plus the Dolphins throughout 2015.

(h/t FOOTBALL. com)

Photo Credit history: Gary Mitchell-USA RIGHT NOW Sports

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени