Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Sammy Watkins: Charges could’ve obtained acquire together with better ‘sense regarding urgency’

Sammy Watkins erupted inside the initial half Sunday’s video game, finding half a dozen moves regarding 158 meters and also a couple of touchdowns. The next 50 percent, nonetheless,O. J. Simpson Jersey has been an alternative account atlanta divorce attorneys approach.

Watkins has been closed out there since this individual failed to document an individual get right after halftime, and also has been precise one time. The particular Buffalo grass Charges used any 16-14 direct on the 50 percent,Nickell Robey-Coleman Jersey generally as a result of Watkins’ enjoy, nevertheless they identified the conclusion zoom one time inside the ultimate thirty minutes, dropping for the Kansas Metropolis Chiefs, 30-22.Sammy Watkins Jersey

If not necessarily regarding too little an expression regarding desperation coming from Buffalo grass, the particular Charges would have emerged apart making use of their 6th acquire with the time of year.

“We should just have an overabundance of your perception regarding desperation around the industry, ” Watkins mentioned by means of Tyler Dunne with the Buffalo grass Media.Marquise Goodwin Jersey “We must end game titles. I do believe when we might experienced a lot more of your perception regarding desperation and also arrived a lot more still living, we all could’ve obtained the particular acquire. ”

Instead,Colton Schmidt Jersey the particular Charges did not shift the particular basketball inside the next 50 percent and also chop down to be able to 5-6 around the yr. They will surrendered their particular wild-card berth with all the damage and so are today a single video game again with the Chiefs to get a playoff area.

It’s an excellent signal in which Watkins and also Tyrod Taylor have been for a passing fancy site Saturday inspite of the damage, yet hurling the particular basketball Watkins’ approach on one occasion inside the next 50 percent will be scary. He has far-and-away the particular Bills’ many skilled radio and provides the particular crime a massive elevate any time offered the particular basketball.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени