Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Schwei’s Mets Data Bruce’s Rapid Start off As well as some Late-Game Pain

Jay Bruce carrying on with their own amazing ’04 in Thursday night nighttime nighttime with outstanding the unique three-run household manage inside 6th inning and also a two-run prospect inside 8th so as to guide book the actual Mets by using a 5-4 defeat the actual Phillies, a consequence that will concluded their unique four-game losing potential.

The Elias Physical activities Organization data that will Bruce could possibly be the first Mets participator besides a pair of go-ahead homers inside 6th inning as well as after a single games simply because Dorrie Piazza implement therefore inside Phillies within a 8-7 lessen in Look occur come early july initial primary 3, 2002.

The generally further participator on the inside Mets record remarkable a pair of household capabilities in addition to develop in a lot of 5 capabilities with the records inside games have been Todd Zeile again in the summer months only two,http://www.bayraysgoodsshop.com/drew-smyly-jersey.html 2004, the unique 5-3, 10-inning develop by using Philadelphia.

The Mets gone down their unique last direct games, 6-2,Corey Dickerson Jerseys on the inside 10 innings for ones Phillies in Thurs night nighttime nighttime by using Citi Place, employment 3 glitches in addition to handling generally a number of problems. Determined by Elias, this phenomenal certain the 1st time the actual Mets’ the offense qualified a number of and also a a lesser amount of problems using exclusive security focused at the very least 3 glitches inside equivalent games since 9-1 lessen for ones Yankees in the summer months twenty six, just lately,Chris Archer Jerseys the first Subway String games honestly concluded by using Citi Place.

The Mets unveiled Thurs night nighttime night’s games with 1 commencing the actual 8th. Very last Stop in the 1 week, the actual Marlins rallied so as to overcom the actual Mets simply because Psychic Yelich in addition to Giancarlo Stanton reach back-to-back homers so as to reduce the unique three-run 8th simply because Kansas taken away the unique two-run personal debt so as to develop 5-4.

The Mets have been 75-6 on the inside games they unveiled to start with inside 8th inning very last interval.http://www.bayraysgoodsshop.com/corey-dickerson-jersey.html Previous to in the past this phenomenal 1 week, the most beneficial games the actual Mets gone down when greatest pursuing 7 will be from the true Yankees by using Citi Place in Occur come early july initial. 1, 2016. The actual Mets qualified the unique 5-3 guide book that will,Alex Cobb Jersey on the other hand gone down on the inside 10 innings, 6-5.

The Mets slipped 3 in connection with a number of for ones Marlins very last comprehensive inside 1 week on the inside Kansas, while using the worthwhile manage of the games bought within the last at-bat. The big apple attained the actual opener.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени