Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Seahawks by way of Falcons: Exhibits, recap together with much more

The Atl Falcons might hosting company the particular Seattle Seahawks inside the NFC Divisional Round. Listed below are all the exhibits, the game recap, combined with the final score.

It’s divisional round seven days inside the 2016 COUNTRY WIDE SOCCER COURSE Playoffs.Mike Person Jersey You will find four playoff game titles this excellent complete in the seven days. The very first kickoff inside the positioning will probably be by way of 4: thirty-five grms. erika. ET on End of the week, January. 14 because the Without any.Brian Poole Jersey 2 Atl Falcons (11-5) might hosting company the particular Without any. 3 Seattle Seahawks (10-6-1) within the Atl Dome. SIBEL might have the particular nation broad telecast in addition to Kevin Burkhardt together with Dorrie Lynch inside the income room.

This is generally a rematch related to seven days 6 video gaming where the Seahawks are actually lucrative inside the Falcons 26-24. Probably the most recognized perform within the video gaming are actually the specific no-call carry on being interrupted away from home separation and divorce by means of Seahawks cornerback Wealthy Sherman on Falcons wide receiver Julio Jones. Both of these companies are frequently substantially numerous next their own formerly meeting inside goal.Matt Ryan Jersey

Seattle obtained the particular NFC United states by way of 10-6-1. That unpleasant website link on the road inside the division rival Arizona Cardinals are actually ultimately the main cause the particular Seahawks required to manage inside the NFC Insane Credit cards round. This unique wasn’t a classic issue, because the Seahawks focused the particular Without any. 6 Detroit Elephants (9-7) 26-6 on End of the week night by way of CenturyLink Region in order to improvement using this video gaming.

Atlanta obtained the particular NFC The actual the southern area of a part of by way of 11-5 together with acquired the specific first-round l8rs because the Without any.Tyson Jackson Jersey 2 develop. That is Atlanta’s initial NFC playoff video gaming since the 2012 NFC Event combined with the to start the particular Serta Quinn time period inside Sophisticated Division. The particular Falcons retain the just about all amazing uncomfortable inside the COUNTRY WIDE SOCCER COURSE. This unique signifies probably the last video gaming getting finished inside the Atl Dome. The particular Falcons keep on close by in order to Mercedes-Benz Company for that 2017 COUNTRY WIDE SOCCER COURSE time period.

*POSTED STAY GIVEN THAT THEY HAPPEN*

The champ within the video gaming might perform the particular champ inside the extra NFC Divisional Round video gaming associated with the actual Without any.Brett Favre Jersey 4 Eco-friendly This kind of Packers (10-6) combined with the Without any. 1 Dallas Cowboys (13-3) inside the 2016 NFC Event Video gaming.

The inadequate the net gaming will probably be eliminated within the NFC Playoffs. Their own subsequent substantial video gaming will probably be inside seven days among the 2017 COUNTRY WIDE SOCCER COURSE time period towards a great rivals nevertheless getting made a decision.

This publish at first arrived on

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени