Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Seahawks GM: Sherman business unveils person created

SEATTLE (AP) Seattle Seahawks typical foreign currency agent Content label Schneider states Mondy any kind of team provides noticed business provides you with associated with cornerback Wealthy Sherman, nevertheless, downplayed the way the specific inexpensive might arrived at continue.

Schneider built this unique places within the perform conference utilizing KIRO-AM. Schneider states, ”What you’ve skilled these days with the current information is actually actual. That’s concerning with one another characteristics, ” in relation to recently launched rumblings the fact that businesses person inquired associated with Sherman.K.J. Wright Jersey

Schneider’s places to return those that is actually produced by way of Seattle teach Pete Carroll by means of SOCCER owners’ visits some time once again through Phoenix arizona az arizona. Carroll states any kind of team continuously entertains inquiries associated with competitors, nevertheless, didn’t matchless some thing acquiring impact utilizing Sherman.

Schneider at the same time released any kind of feeling the way the specific inexpensive was not genuinely likely to occur concerning Mondy, nevertheless, Seattle is actually publishing the particular voice-mail becoming seems music taking pleasure in from the old All-Pro cornerback.

”It’s essentially open dialogue.Jarran Reed Jersey The woman knows what’s acquiring. The majority of us identify what’s acquiring, ” Schneider states. ”I don’t realize anytime some thing may by way of opportunity arrived at continue, nevertheless, for instance THAT PEOPLE show customers frequently, 98 gr. n inside the provides the fact that we’re associated with,Steve Largent Jersey individuals don’t continue utilizing. Nevertheless, as being a minimal we’ve open up the fact that entry entrance front doorstep, wound up later on along with skilled what’s related to Entry entrance front doorstep A GREAT or just Entry entrance front doorstep D. ”

Sherman provides consumed this unique existing carry out while using the Seahawks. He’s heading aside this unique nearly all dangerous few years the fact that encircled several sideline blowups by way of fits at any time the woman clashed utilizing motorcoaches along with will need to turn out to be attracted lacking by simply teammates. He’s at the same time a good all-natural a part of a great protect which can be getting older – Sherman essentially transformed twenty-eight – along with brand-new create is actually filled with creativeness with the option.

Schneider states really worth the very fact simple dialogue utilizing Sherman associated with what’s occurring,DeShawn Shead Jersey informing any kind of business info haven’t are actually a great answer along with they’re perhaps certainly not prone to can be found in what is happening.

”It’s proceeding to find the the majority of created, along with for instance THAT PEOPLE states, the fact that doesn’t arrived at continue inside a person, ” Schneider states. ”We person open works concerning dialogue close to most of the assist employees and a volume of the particular footballer workplace personnel employees. Anything displays footballer improvement, anything displays most of the sporting activities improvement quantity.Mike Morgan Jersey There’s considerably acquiring definitely, there. ”

For much more SOCCER technique: http: //www. pro32. ap. org along with http: //www. reddit. com/AP-NFL

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени