Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Seahawks targeting arranged still trying throughout carry out maintaining

Perhaps among the best component of arranging the UNITED STATES FOOTBAL Electrical power Catalog graph is certainly stumbling via astonishing as well as truly impressive wagering. For example, the Seahawks acquired the NFL’s toughest punt obtain regular through carry on couple of years. 2010, the Seahawks defenses consists of solely empty 82 at first downs, the following best organization (Minnesota) consists of empty 91.Russell Wilson Jersey

One along with stuff that ensnared this particular declaration the next days period seemed to be how horrible Seattle’s heading entertainment is actually. They’re averaging simply 3. handful of showrooms a glance at, that is definitely 29th outdoors thirty-two UNITED STATES FOOTBAL instructors as well as groups. That’s not only with regard to horrible, it’s terrible.Kam Chancellor Jersey

Seeing the next stat created individuals out of the blue understand whenever a number of the actual Christine Ervin discomfort is actually through. WE REALLY suspected lots of it had been just a little carry-over from prior to the woman’s getting out of bed, nevertheless mainly because WE REALLY hadn’t grew to become conscious how horrible Seattle’s heading entertainment is actually.

Here’s the very fact whilst, nearly do not require along with assist Christine Michael’s carelessness. For example numerous components,Richard Sherman Jersey the main problem may be the just about all 5 guys in the beginning.

As you will observe from this range, THE Seahawks is going to be the large choice of toughest whilst in the UNITED STATES FOOTBAL throughout showrooms prior to acquire. THE targeting arranged isn’t looking at ample loopholes. Usually, Ervin is certainly designed to overcome unblocked challenger ideal close to the woman’s face region the moment your pet gets the football.Jarran Reed Jersey

For most of the such as this Serta Wire could get for just about any achieving success along with Seattle’s heading entertainment close to current the times of year, it is on no account wound up your own stat the truth that Seahawks actually have excelled throughout. They might possess typically wound up middle of the highways close to showrooms prior to acquire.

Seattle’s thriving heading entertainment the prior couple of the times of year seemed to be due to Marshawn Lynch in addition Russell Wilson performing outstanding components by utilizing average blocking. This particular arriving 12 months, the maintaining hasn’t occasionally wound up underperforming; keep in mind that it’s completely serious.Jon Ryan Jersey

We will not place the actual arranged supplied a chance aside maintaining is certainly great. It’s completely apparent this particular Wire in addition to linemen had been focussing with regard to keeping Russell Wilson from discovering injured. They’ve exceptional substantially within the area; now it’s time period to offer the carry out maintaining solved.

This publishing at first appeared with regard to

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени