Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Seahawks through Cardinals: 3 factors most of us found

Well, this particular happened. Inside the very same end of the week that observed the particular Chicago, il Cubs achieve it is extremely very first Planet Series inside 71 several years, the particular NATIONWIDE SOCCER CATEGORY observed it is extremely very first link inside nearly two several weeks.J’Marcus Webb Jersey Certainly, jewelry could happen inside the NATIONWIDE SOCCER CATEGORY. Merely ask for the particular Arizona Cardinals as well as the Seattle Seahawks relating to this.

Twelve elements similarly split between two organizations have been most Weekend break Night Football through University related to Phoenix arizona az Industry may collect. Seattle sits through 4-1-1 in addition to Arizona is really 3-3-1.Ahtyba Rubin Jersey Listed below are the particular 3 finest takeaways within the unusual link involving the Cardinals as well as the Seahawks inside seven days 7.

The over/under with this particular NFC Traditional western competitors video game have been 43 combined elements. The particular excellent total related to elements with this particular video game have been 12. Certainly, 12 measly elements.Nick Vannett Jersey Rely ’em, four region goals. Obtaining Seattle because the road underdog as well as the beneath have been what you need this specific end of the week.

For the concept total being almost four events beneath the beneath is really borderline amazing. The particular Seahawks don’t use a superb offense as well as the Cardinals’ ebbs in addition to techniques,Cassius Marsh Jersey nevertheless it had been ridiculous. How can a great NATIONWIDE SOCCER CATEGORY video game with this particular time period related to football wherever offense is really anxious in your have 12 combined elements?

There is often a great chance that one of the game titles inside the 2016 Planet Series involving the Chicago, il Cubs as well as the Cleveland Indians could possibly get greater than 12 works all through. Although that is extreme to have MLB Postseason video game,Garry Gilliam Jersey the actual primetime NATIONWIDE SOCCER CATEGORY video game together with simply 12 elements merely doesn’t happen.

There are usually simply no jewelry inside the MLB, the particular NBA, as well as the NHL. Primary Class Soccer might carry out as much innings because it demands for just about any champ being made a decision. The particular NBA can keep making use of overtime times to look for the victor.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени