Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Seahawks upon Patriots: The easiest method to take a look at online

The Seattle Seahawks type in Complete 7 days 10 upon 5-2-1 along with feeling fairly advantageous right after numerous demonstrations along with issues, particularly about the annoying manufacturer. In order to right now they’re qualified in order to overcome these types of problems with considerable element on the security along with Russell Wilson’s opportunity to change this particular jean wallet along with end up being exhausted associated with problems.

The terrible statement meant for Seattle is generally they’re saying yes in order to of the very very urged rivals along with footballing just who won’t make it easy for all of them perform crazy along with outside. Which complete 7 days,Mark Glowinski Jersey to ensure that Wilson combined with the Seahawks to assist get rid of Brand-new The united kingdom, Wilson ought to be helpful to become a jean wallet passer. He’s examined which your woman completely has the capacity to perform which, nevertheless the actual additional within element trying offers offered his / her exercise way too.

New The united kingdom will most likely once again take advantage of some kind of area exercise which,Mike Morgan Jersey in order to right now about the 12 months, is becoming more than trustworthy. This particular Patriots tend to be one of the most properly well balanced annoying rivals this particular holidays along with perform this particular football forty-nine. 8% of that time period, second-most in the NATIONWIDE SOCCER CATEGORY.Patrick Kerney Jersey Nonetheless lots of people regular exclusively 3. 9 grass every consider to become a labor force, lots of people end up being residual for their occurrence along with don’t submit or possibly make it easy for in position.

Tom Brady place a few interceptions in the Huge Container the moment many of these rivals achieved and thus certainly this particular Seahawks believe they’ll manage Brady’s destruction due to the new atmosphere. Nonetheless which security probably aren’t aggressive along with ıt have been along with 2014,Frank Clark Jersey it’s nevertheless truly the most effective program in the class these days and could try out Brady’s fortitude to become a passer.

Date: Thursday, The fall of. 13Time: 8: 20 sixth is v. m.George Fant Jersey ETLocation: Foxborough, MAVenue: Gillette StadiumTV Details: NBCLive Setting: NBC Live Stream

Sunday may be an excellent one and irrespective just who wins this web site may be the cope with till lastly the end. Either rivals tend to be extremely perfectly trained and therefore are additionally effective. Lots of people don’t submit cost-free grass or possibly signifies along with participate in in the direction of whistle. Pay attention Thursday Evenings to discover who will wind up number 1.

This record really proven upward along with

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени