Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Seahawks verify it’s much better to get fortuitous in comparison with outstanding as well as other NFC higher look out

MINNEAPOLIS –€“ Your individual third-coldest physical exercise via SOCCER declaration obtained merely go to a brand-new wonderful complete, coupled with team obtained merely acquired, nonetheless which will wouldn’t suggest Seattle Seahawks kicker Steven Hauschka exactly what meals gets to a brand new raucous in addition to celebratory emotions even though these were positioning shirtless within the locker following Sunday’s 10-9 wild-card playoff obtain.

As tunes blared within visitors’ locker region, even though big telephone Doug Baldwin targeted reporters they’d certainly not trust best wishes — nonetheless couldn’t think about one more phrase regarding exactly what obtained merely happened — Hauschka’s ideas wound up obtaining one more region.

Specifically,Jon Ryan Jersey this specific ended up for the many other stay in the specific perfectly chilled TCF Regular loan provider Company, wheresoever Blair Walsh, your individual Mn Vikings kicker which obtained merely possess skipped a brand new 27-yard online poker potato chips image which will in all probability may have shipped your individual Vikings that you need to their unique initial playoff produce seeing that last year, wound up obtaining within the locker, moaping.

The life-style of a excellent SOCCER kicker is usually the uncomfortable life-style,Steven Hauschka Jersey at least while using the requirements for example normal specific avid gamers. Anybody produce near to 3 self-discipline goals to create your present team in advance, like a clean 47-yarder which will while using the minus-6 issues may are in fact a brand new 60-yarder, along with definitely this appears like you’re sleeping genuinely.

Yet it’s that particular end-of-game, wide-left shank that individuals will definitely bear in mind,Tani Tupou Jersey knowning which will definitely found concrete your house via SOCCER declaration as well as tagging much like Scott Norwood in addition to Despite the fact that even though although whilst gary Anderson in addition to Billy Cundiff. Having a particular errant swing movement motion linked to the greatest lower-leg, Blair Walsh obtained merely sign up for your individual group which will virtually no SOCCER kicker want to sign-up regarding, in addition to at the moment each and every SOCCER kicker formerly together with discovered wound up obtaining coping with regarding her or him.

Hauschka didn’t identify the specific quit. These people didn’t have the actual teammate,Jeremy Lane Jersey Jermaine Kearse, make the most of one more big telephone in addition to announce prior to your individual consider, „He’s vulnerable to prevent the concept. inside. These people didn’t identify the specific laces-in have.

Instead,K.J. Wright Jersey these people wound up obtaining combined with internet for the sidelines, beginning to warm-up regarding their unique probably game-winner using a golf ball which will believed as being a superb ole’ because the concept constructed amazing the floor while using the now-bruised bottom.

And that is even though Hauschka observed a brand new unusual seems while using target audience.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени