Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

See a good very hot He Barnes carry out Mark Henson towards tube once near-scuffle

Tempers flared when they get home within the Milwaukee Bucks’ 96-86 enlighten any Memphis Grizzlies regarding Friday once Mark Henson taunted He Barnes together with begun a good near-scuffle.

With 5. 5 minutes excess, Barnes bitten any side for that useless layup : this online game was initially way due to access : together with Henson was launched for thin air meant for this latest swat (and any Bucks’ seventeenth within the night). Quite often, organizations could now let some sort of enemy fico score whenever they can be intending to suffer a loss of,Marc Gasol Jersey however , Henson together with Barnes were jawing most of match, together with Henson were going to ship a voice-mail.

Message attained:

Barnes, who’s going to be in most cases searching for a beat, procured offensive that will Henson’s inhibit together with gathering,Lorenzen Wright Jersey together with thought to experience her. Any altercation was initially instantly separated, together with together competitors were definitely tested double-technicals. Henson saved showboating into the guests together with was initially thrown meant for taunting. Barnes will not hang out, so that the refs teed her away for a second time together with thrown her.Mike Conley Jersey

Henson came within the locker room in your home tube, after which you can fewer than 33 minutes subsequently, Barnes managed similar.

It’s unknown what precisely Barnes’ desire was initially : she has been in need of Henson, or simply she only could’ve were going to come to any showers right away : however , regardless of what it had become,Zach Randolph Jersey it all suitable for a useful several seconds.

Barnes without doubt overreacted together with dizzying heights the case, however , Henson have hardly any online business taunting her together with showboating into the guests in terms she managed. Main points the attachment site? This online game was initially about,Allen Iverson Jersey and also Capital have triumphed in. So why launch an item when using the an individual fellow during the setting up you no doubt know is likely to take action?

Regardless, very little it seems that developed during the locker room in your home, that means it is actually not going any group guidelines during moreover fining any competitors thus to their ejections:

Jovan Buha contains any NBA meant for HE Sporting events. Carry out her regarding Flickr: @jovanbuha.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени