Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Self-reliance goal: hundreds proceed in the direction of controlling special event inside Belgium

May 6 (UPI) – A lot of rivals demonstrators gathered inside Belgium on Weekend to be able to demo adjustments to be able to made by the particular controlling special event these folks mentioned are usually undemocratic.

Police mentioned concerning 12, 000 people visited the particular „Freedom March“ inside Warsaw, through which individuals in the rivals billed the particular controlling Legislation in addition to Privileges special event of making adjustments to be able to control national politics difficulties in addition to mix power.

A primary bring about for your unrest occurred when the Legislation in addition to Privileges special event produced adjustments to be able to Poland’s Constitutional Tribunal, the actual nation’s finest court docket,Olivier Vernon Jersey requiring the actual two-thirds the majority of the real 15 most judges to assist the actual common sense with this being genuine, that makes it tougher to be able to strike reduce regulations passed with the common sense special event.

The Traditional western Authorities mentioned the particular adjustments lowering within amounts the particular guide related to legislation in addition to launched research, which will probably provide research by the end in the thirty days.

The authorities furthermore mentioned a fresh authorities capability in order to specify the particular thoughts related to community television in addition to ur or d may jeopardize the particular beliefs related to european countries.

Law in addition to Privileges special event head Jaroslaw Kaczynski mentioned „only an overall faltering to find out reality“ may manual one to believe self-reliance inside Belgium have been decreasing in numbers.Damon Harrison Jersey

„We use a democracy, everyone may have their very own point of view, everyone might demo, everyone might selection simply because they be sure you, everyone might produce precisely what they require, most of us completely guarantee this particular,Janoris Jenkins Jersey in . she or he mentioned.

Grzegorz Schetyna in the Interpersonal Program, a business towards Kaczynski, mentioned their own safety have been „not precise in addition to everyone knows this particular, in .Landon Collins Jersey in addition to mentioned the particular goal may lead to self-reliance in addition to a great choice generate.

„We are usually for just about any democratic Belgium, for just about any Traditional western Belgium, for just about any Belgium that is happy, that actively seeks pals in addition to buddies, not necessarily competitors inside Europe because it really is nowadays,Weston Richburg Jersey in . she or he knowledgeable protesters.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени