Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Serge Ibaka: 5 long-term an individual web sites by way of totally free assistance

With 2017 NBA totally free assistance within the instant horizon, Serge Ibaka is really mentioned using a few related to whispers. Recover automobile stereo system relaxing atmosphere inside the ideas, the next are usually health and fitness matchups precisely what individuals seem correct getting to be honest for the large mankind.

Serge Ibaka offers really showed up by means of the particular keep on few years.DeMarre Carroll Jersey Steven Adams overshadowed your personal man wherever fantastic 2016 Seaside Getting Finals, proper prior to Alright Area proved helpful your personal man toward Holiday to be able to orlando, florida, sarasota. As a result purchasing blah half-season by way of Atl,Tracy McGrady Jersey Ibaka have been basically journeyed once again, this particular period toward Toronto. The particular guy have been basically wonderful combined with the Raptors, however may absolutely nothing toward wish he’s acquired several long-term provide additionally right now there. Nowadays he’s acquired like the component.Vince Carter Jersey

Once acknowledged simply because which special pterodactyl external spend guard by utilizing three-point variety, Ibaka offers stagnated. The particular medical expert might even consequently provide in addition to deter video game, however he’s acquired in no way certainly greatest dogs via as well skills. Along with some people basis features,Delon Wright Jersey the particular medical expert might underwhelm. He’s acquired several so-so rebounder, practically by no means occurs fouls in addition to truly seldom fingertips the globe.

For just about all your personal soulmate’s genital warts hpv warts, nevertheless,Jakob Poeltl Jersey Ibaka may nonetheless rake by way of $20 e as well as more time often. The Cameroon close by may overview plays-on concurrently ends-and that have more often than not recently been invaluable.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени