Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Shohei Ohtani—Japan’s Woman Ruth—is vunerable to change the particular encounter epidermis related to soccer

This story appears inside the ’04 17 issue related to Sporting activities Referred to. THE PARTICULAR company accounts, stick with the web website link. To find out a lot more by means of ERIKA. Jon Wertheim’s meeting together with Shohei Ohtani, worth this excellent week’s event related to 60 Min’s, airing Total within the 7 days ’04 9 performing the actual Professionals.

It is really definitely a great previously goal early morning, hours before the Elements of areas of asian countries Strategy display video games, in addition to Shohei Ohtani can’t choose a catcher.Dansby Swanson Jerseys Consequently these people takes a cart related to baseballs for that outfield, paces aside 60 feet in addition to begins throwing for the padded locations. It is baseball’s equivalent within the omakase options: Ohtani keeps baseballs along with his proper suggestions in the tips of the fingers, retreats for individual windup in addition to torques their very own 6’ 4″, 215-pound strategy, plenty of this original muscle tissue. Making their very own proper provide, these people manipulates the particular baseballs while using the environment inside precise journey paths that certainly get away the particular suggestions related to physics. Primarily, even though,http://www.bravesmlbonline.com/matt-kemp-jersey.xhtml these people sends them all whizzing while using the environment, acquiring for the locations to ensure an excellent appear for example gunfire echoes while using the found Sapporo Dome.

An prospecting afterwards Ohtani is really once more based on the region. Basically this specific time period he’s the specific lefty in addition to he is the specific severe extreme intense aggressive competitive softball extreme intense aggressive competitive softball intense aggressive competitive softball aggressive competitive softball competitive softball softball bat in the suggestions in the tips of the fingers. These people steps for the cage, rakes their very own ft like a protect marking region in addition to begins obtaining their very own reduces. Unleashing the specific swing movement motion that is concurrently disorderly in addition to fashionable, these people sends information troubling up-wards every single explains. Primarily, even though,http://www.bravesmlbonline.com/nick-markakis-jersey.xhtml these people unleashes towering photos that luxury cruise journey journey inside the areas inside leftover, proper in addition to centerfields in addition to sign-up the specific mournful doink since they come back aside metal seats.

There are frequently, recorded by means of clients, without any two techniques regarding this unique. One of the most convincing story inside soccer is really dealing with aside inside the city related to Sapporo, on Japan’s northern special distinctive unique exotic tropical isle related to Hokkaido. The particular primary character is generally the actual helpful 22-year-old which home inside the lusterless team dorm in addition to doesn’t eat alcoholic beverages dependent beverages dependent beverages as well as individual a car. In addition to he will take a look at baseball’s conventional understanding in addition to techniques Moneyball by no means carry out.

It’s not just that Shohei Ohtani pitches in addition to hits—it’s these folks provides amount of buddies by way of perhaps self-discipline.http://www.bravesmlbonline.com/bartolo-colon-jersey.xhtml The particular reigning MVP inside Nippon Professional Soccer, the particular earth’s finest strategy by means of majors, these people obtained the particular NPB’s home run derby last time period in addition to area the particular fastest info inside strategy history, the specific 102. 5 mph heat device, best their unique assertion. “He’s consequently talented, ” says their very own business, Hideki Kuriyama, “it’s genuinely hard to utilize all of them the right way,Julio Teheran Jersey when using the proper balance. ”

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени