Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Sin city Fantastic Knights in battle Make fun of Enlargement Set up Roundtable

Vegas Fantastic Knights in battle Make fun of Enlargement Set up Roundtable (February Edition) He Duscharme and also Suraj Sukumar Re-Join Web site Specialist Johnson Ritchie regarding One more In-Depth Examine June’s Enlargement Set up. We now have Integrated Total Defense Databases for many 25 Clubs and also A few Independent 30-Man Rosters for your NHL’s 31st Operation.

Vegas Fantastic Knights in battle front-office will be having make fun of enlargement breezes over summer and winter to get ready regarding subsequent Summer. New York Rangers We all only at Puck Writing are usually carrying out a similar thing together with in-depth examination, total defense databases, and even more! Mike Gartner Jersey

Las Sin city ideas to be able to perform any month to month NHL make fun of enlargement set up to get ready by themselves regarding subsequent Summer. We all only at Puck Writing want to accomplish a similar thing together with in depth examination that will have got us all considering a number of the identical participants in which George McPhee and also business are usually at the same time.

We’re again to get a twice serving inside Feb . Paul Carey Jersey even as ramp our own enlargement set up insurance coverage. Dancing, we are going to become delivering a couple of enlargement roundtables each month. Rick Nash Jersey Copy writers He Duscharme and also Suraj Sukumar have got re-joined web site specialist Johnson Ritchie to share with you their particular estimated Sin city Fantastic Knights in battle roster.

With the particular cooperation, we have been wanting to offer viewers an improved notion of which could be accessible subsequent Summer. Tie Domi Jersey Furthermore, followers will get a thought with the enlargement set up landscaping adjustments any time clubs utilize diverse types or perhaps guard diverse participants together with people very controversial ultimate areas. When we have been blessed, we would use a handful of related selections with regards to defense databases or perhaps Sin city roster participants.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени