Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Spring Instruction Positioning Battles – Starting Alter

In formerly duties, just about everybody was already examining the specific placement gamers, where the faves in many cases are fairly well-defined combined with the degree within it might be the main inquiries. Right now many of us key in the particular abyss inside the 2017 Padres pitching staff, the particular murky together with frightening area by means of a classic great deal. In the event you squint very difficult you will notice numerous ensuring sights, nevertheless this excellent path end up receiving fraught in addition to danger.

Currently with regards to the 40-man roster: Trevor Cahill, Jhoulys Chacin, Dorrie Clemens, Jarred Cosart, Miguel Diaz, Spiritual Friedrich,Bartolo Colon Jersey Tyrell Jenkins, Zach Security, Realize Lockett, Luis Perdomo, Clayton Wealthy, Cesar Vargas, Jered Weaver

Non-roster website visitors: Logan Bawcom, Carlos Fisher, Dinelson Lamet, Aroni Nina, Andre Rienzo

Holy moly, that’s plenty of game titles, together with most of them don’t jump aside because of the fact real alter candidates.http://www.bravesproteam.com/dansby-swanson-jersey.jsp Keep in mind that the particular Padres used 14 beginners inside 2016, and several companies take full advantage of 10-12 within the time period. Additionally keep in mind that four of those 14 beginners weren’t inside the business to start the specific creating period of time, therefore the Padres will likely help make methods combined with the time-frame which will effect this excellent list. The procedure at this time is actually trying in order to figure out which has the most effective chance of generating the particular alter appear ’04, consequently the following many of us keep on.

One-year contract along with without any options remaining

Trevor Cahill, Jhoulys Chacin, Clayton Wealthy, together with Jered Weaver are actually nearly all authorized in order to one-year incentive-laden contracts this excellent offseason. Spiritual Friedrich are actually slightly program placing your very own to be able to before the 2016 time period together with ongoing in order to manual the particular team inside game titles started. Supplied their own experience together with contract positioning, it may stay in order to produce this unique group must be thought to be the particular „favorites“ to produce the main thing inside the alter appear Beginning Evening.Bartolo Colon Jersey Before determining these kinds of for the particular de facto alter, nonetheless, it’s substantial that Cahill, Chacin, Wealthy, together with Friedrich nearly all produced a number of appears inside the bullpen inside 2016, consequently they may be contained in that component.

Jarred Cosart together with Dorrie Clemens are actually acquired mid-season recently together with finished the specific creating period of time inside the Padres alter. Cosart are actually baffled inside Cashner organization in addition to Kansas together with Clemens are actually stated aside waivers, additionally by means of Kansas. Despite the fact that Cosart carry out exclusively like a newbie, Clemens provides bullpen experience, that may execute of the choose.Freddie Freeman Jersey Nonetheless, in addition to 5 skilled pitchers of the technique and several depriving tips of the fingers buying and selling a good deal period of time for every opportunity, there is a great deal related to stress on these two this excellent spring.

Perhaps the very best solution to such as lucidity using this initial group ought to be to let you know them all individually.

Clayton Wealthy, thirty-three, LHP: the specific newbie when using the Padres by means of 2009-2013, Richard’s occupation are actually interrupted by means of duplicating help to make issues that eventually led to surgical treatments to take care of thoracic store scenario inside 2014. These people produced their unique MLB come back when using the Cubs inside 2015 together with cost related to replicate mainly making use of their own person bullpen until their unique release inside 2016. Subsequent acquiring authorized while using Padres last Arrive this summer first, these people finished the specific creating period of time effective employing a 2. fifty-two TIME PERIOD via 11 appears, 9 that have been starts.http://www.bravesproteam.com/matt-kemp-jersey.jsp A lot less provide placement discovered of the recuperation offers split up-wards their unique motion as well as generating all of them one of the far better inside the program by way of leading to ground baseballs.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени