Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

StaTuesday: Peterson’s fumbling difficulties re-emerge regarding Vikings

Adrian Peterson provides pledged to correct their own fumbling concern.

But at the moment, subsequent 2, 000 rushing initiatives plus much more when compared with 11, 000 meters, right now there may not be the actual restore not far off.Anthony Barr Jersey

The Mn Vikings working again location the particular basketball on the ground for your eighth time period this season in the 10-9 playoff decrease for the Seattle Seahawks, because the basketball have been toned via Peterson’s fingertips since the NFL’s best rusher fought against for many extra meters.

That extra function provides produced Peterson the actual celeb inside the NATIONWIDE SOCCER CATEGORY, nevertheless it’s led to a substantial issue as well.

Peterson coughed within the basketball on initial reduce delinquent inside the fourth 1 / 4, the actual turnover that Seattle ultimately turned into the region goal,Brett Favre Jersey and also a generate.

„I seem again where in addition to condition whenever we don’t location that basketball on the ground, they’re not able to acquire that region goal in addition to think about the real manual, in . Peterson knowledgeable reporters carrying out a missed region goal shipped Seattle for the division round. „That’s a thing that might trouble myself with the offseason.Adrian Peterson Jersey

There’s little trigger to be able to query the particular reliability related to their own rue — in addition to their own guarantee to improve — nevertheless the quantities don’t place: Peterson’s fumbling concern remains the actual continual scenario.

While quarterbacks consider twenty-four in the NFL’s greatest 25 fumblers simply because Peterson became a member of the particular class inside 2007, the particular Okla product provides location the particular basketball on the ground a lot more events when compared with almost every other non-QB all through their own time period while using Vikings.

Most Fumbles — Non-quarterbacks (2007-2015)

And simply because she or he gets into their own age-31 time period there’s little trigger to consider that Peterson, consequently acclaimed regarding their own vibrant rushing style, might unlearn the particular specialists that have produced her or him consequently feared.http://www.vikingsproteam.com/stefon-diggs-jersey-c-7625.jsp

After fumbling four events just like a very first 12 months Peterson may carry on to be able to manual most non-quarterbacks inside fumbles inside ’08 (9) in addition to last year (7).

Peterson appeared to have found the particular treatment subsequent fumbling merely twice between 2010 in addition to 2011, just before fumbling four events inside 2012, in addition to such as one more 5 fumbles inside 2013.

Most Fumbles — Non-quarterbacks (2015)

With the particular return related to their own fumbling concern inside 2015 Peterson’s brief plan customization this season in addition to 2011 appears a growing number of being an aberration, despite the fact that their own effective rushing abilities have transferred the particular Vikings to be able to plenty of benefits over time,http://www.vikingsproteam.com/harrison-smith-jersey-c-7600.jsp he’s fumbled plenty of of those apart as well.

Follow Jones Lund on Twitter

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени