Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Steelers: AFC North Ratings seven days 5

The Steelers beat the particular Plane. Proclaiming to offer you them all the most effective assertion inside the AFC North. Every other team appears to be fighting right now. The particular Ravens haven’t rebuilt nevertheless. The particular Bengals appear to be the specific fairly even worse team. The particular Browns will be the Browns.

This seven days the most effective together with bottom are actually easy options nevertheless subsequent most of us predicted regarding this particular amount of content articles,William Gay Jersey the particular battle inside the AFC North is really associated with the actual Ravens together with Bengals regarding apparent amount 2. Let’s dive inside to find out wheresoever these folks stay.

The Steelers skilled an excellent create inside the Plane Finish from the 7 days. Definitely the particular seven days before they were common sense nevertheless this excellent video gaming are actually superb to find out because the Steelers reduce by way of 1 phase but nonetheless handily obtained the game. Practically nearly all functions inside the basketball arrived on the scene outstanding, in no way 1 arrived on the scene bad, together with that’s and a amount of accidents together with towards an excellent team.Kevin Greene Jersey

Ben Roethlisberger skilled the specific dynamite video gaming. These people finished in addition to 380 back yards together with 4 touchdowns. Certainly, Darkish execute properly because of the fact generally nevertheless Sammie Coates skilled 139 back yards together with 2 touchdowns. Image every time they may catch. Bell continues to be a great provide combined with the limited region area surface finishes in many cases are success. The particular protection held the particular Plane in check.Dan McCullers Jersey In addition, superb to locate a much more service providers too.

Oh Bengals, below. 500. I’m acquiring excellent by means of placing an individual within the second region. Nevertheless I really do this particular due to the fact you’re consequently trendy.Rod Woodson Jersey My own, personal generosity results in room regarding sarcasm, balance. The particular Bengals skilled many people offseasons wheresoever several important gamers in many cases are totally free agents searching for paydays together with right now there isn’t truly adequate money to go to near to. It’s used the price.

Andy Dalton skilled a great video gaming in addition to 269 back yards as well as numerous touchdowns, nevertheless nearly all inside the 4th one fourth.Ernie Stautner Jersey AJ Eco-friendly basically skilled 50 back yards with regards to the evening. The particular run video gaming didn’t do that properly perhaps. Ezekiel Elliot together with Dak Prescott handled the particular Bengals protection. It absolutely was the specific difficult video gaming, a whole lot worse when compared with score advised.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени