Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Surging Colts have got possiblity to benefit from slumping Texans Sunday

Just beneath 8 weeks in the past, pursuing their particular spirited fourth-quarter move to be able to success on the Indiana Colts, the particular Texans held any two-game direct inside the AFC To the south, which includes a couple of advantages above their particular many harmful divisional competitors.

As any testament to be able to just how swiftly wind flow adjustments guidelines inside the AMERICAN FOOTBAL, the particular Colts (6-6) can sponsor Houston (6-6) about Saturday with Lucas Acrylic Ground using a discuss regarding initial invest the particular split exactly in danger. With all the Tn Titans (6-6) furthermore attached on the particular split, the particular Texans come in the particular dangerous place of experiencing never to simply fight the particular Colts and also Titans to get a split subject in which when looked their own to reduce, nevertheless they must invert the particular nosedive in which set Indiana and also Tn constantly in place to be able to swipe the particular AFC To the south.

While the particular Colts have got earned a few regarding several,Tom Savage Jersey Houston provides decreased a few consecutive game titles. The particular Texans’ bad issues are already historical but their particular latest late-game shielding collapses are usually just as scary. Accidents have got undermined these defensively, together with cornerback Johnathan Ernest (ribs), linebacker David Simon (chest) and also conclusion Jadeveon Clowney (wrist/elbow) absent various programs of energy not too long ago.

But greater photo could be the Texans have got gagged upwards just what earlier were a cushty direct in the extensively panned split. Even though the Texans seldom done being a juggernaut, they will earned adequate on the initial half the summer season to appear feasible being a postseason secure. Given that their particular document complements their particular bumpy endeavours, the particular Texans look like inside significant problems because the stretch out work techniques.John Simon Jersey

“I do not know, ” Texans mentor Costs O’Brien mentioned right after getting questioned what exactly is diverse among his / her staff today rather than inside mid-October. “I consider weekly differs from the others. Now i’m uncertain what exactly is diverse concerning all of us today. I do believe offering to have again around the profitable aspect. What exactly is diverse will be we now have misplaced a few in the line and also offering to have again around the profitable aspect. Our own fellas recognize that. ”

For any staff searching for also the littlest way of measuring very good news, any come back to comparable health qualifies. The rest of the concern will be keeping a confident point of view.Alfred Blue Jersey

“A three-game shedding skills will get plenty of fellas straight down, specifically fellas which can be younger who have by no means misplaced that way via school, ” Texans extensive radio DeAndre Hopkins mentioned. “Just showing these, it’s really a extended AMERICAN FOOTBAL time of year. We have noticed plenty of clubs together with shedding data ensure it is for the playoffs and also move strong. An individual only have to inspire people fellas. ”

The Colts are in the diverse function right after possessing created energy making use of their latest accomplishment. Indiana taken away from the tailspin right after throwing out any 14-point cause the particular Texans inside the initial achieving, beating any spate regarding accidents to get stableness about equally factors with the basketball and also established the particular period to adopt the particular split direct on the residence lawn.A.J. Bouye Jersey

“We can not take a seat the following — an individual seem again with in which video game and also in which we all have been record-wise, it will be genuine an easy task to move ‘woe will be me’ and also retract the covering, yet that is not our own persona, ” Colts mentor Toss Pagano mentioned. “That’s not necessarily our own base. That is not inside our DNA as a result of our own participants and also as a result of our own employees, our own mentors. They will carry out this kind of best wishes. ”

Given the particular pegs, none staff will be hovering about diseases as a possible justification.Jon Weeks Jersey

“We know very well what circumstance we have been inside, ” Colts working again Honest Gore mentioned. “I realize in addition they may well modify due to the fact they may be the identical approach. It will be a hardcore video game. We all only want to head out right now there and also test to acquire a acquire. Get yourself a acquire and also set us all in the far better circumstance. We realize it will be challenging. ”

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени