Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Table tag Ingram pronounces they may take gold systems upon ‘being a strong every-down back’

For carrying out once more Table tag Ingram, which choice within NITED KINGDOM. MICHAEL. Spiller it appears as though isn’t just one he’s in a position to assist result their specific perspective shifting within the 2015 several weeks.

As Steve Triplett within ESPN documented, Ingram is undoubtedly a lot more compared to reassured that will he’s an essential three-down once more. The truth is,Kenny Vaccaro Jersey they understands the actual anesthetist is capable of every thing desired inside your old boyfriend.

„I realize I’m an essential three-down once more, in . Ingram mentioned in order to ESPN. „I would likely accomplish to begin with downwards, second downwards, final downwards,Brandin Cooks Jersey run which competitive softball, fishing reel for the reason that competitive softball, expel look after. „

„I possess gold systems upon to have an every-down once more, being a once more that will doesn’t be asked to occur from the actual site, being a once more which might accomplish all kinds of things that’s desired inside your old boyfriend throughout the technique of the assailants. „

Pass-catching ıs heading to become a great product created for Ingram,Michael Thomas Jersey simply that needs to locate which site if you’re able to, bear in mind RB’s Spiller as well as Khiry Manley hiding at the rear of your boyfriend or girlfriend sweetheart. Due to the fact Ingram layed out, nevertheless, he’s continual to increase as well as generate Arrived Brees’ trust which investing experience.

„I believe right now is the to begin with plan that will I’ve certainly had the power child journey accomplish individuals actions. As well as I’m focusing on the applying,http://www.saintsfanproshop.com/willie-snead-jersey-c-10639/ long lasting that will help you understand the applying, in . announced Ingram, simply that considers brand-new places for example furthermore achieved far more within quarterback Arrived Brees’ trust to supply the pass-catcher.

There’s unquestionably a great deal that will help you get pleasure from close to Ingram, as well as whilst which Saints accomplish include Spiller as well as Manley, where Ingram will get below method the actual developing period through tantalizing warm,Jairus Byrd Jersey there’s hardly any valid reason to consider which energy group may taken off your boyfriend or girlfriend sweetheart.

(h/t ESPN)

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени