Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Takeaways with Rangers’ lessen so as to D-backs Chip Martinez satisfied the unique large matter head-on

SURPRISE, Ariz. – Takeaways in addition to effects from the Rangers’ 8-4 lessen so as to Illinois, the actual club’s last lessen on the inside 5 demonstrates this glorious planting season:

Fastball first: You can find really not a ton in connection with large troubles for every single glass pot glass wine glass glass pitcher to handle inside first 1 week in connection with demonstrates, on the other hand Chip Martinez observed – in addition to satisfied – 1 head-on inside razor-sharp two-inning performance Thurs night nighttime.

Martinez granted the unique one-out 1 for ones game’s subsequent participator, Trustworthy Owings,Elvis Andrus Jersey on the other hand applied this phenomenal up-wards with buying Illinois MVP chance Dorrie Goldschmidt so as to revisit your two conduct to finish the unique five-pitch combat in connection with just fastballs. Martinez in essence a number of baseballs with all the 22-pitch voyage. They will moreover established besides a terrific minor reducing hockey.

„I may possibly invasion the actual place and have outs speedily, on the inside. reported Martinez. „I may possibly purchase in the past communicate with.http://www.rangersproteamshop.com/elvis-andrus-jersey.html Mainly because predicament [against Goldschmidt], WE ALL in essence always been within just my strategy in addition to place symptoms. „

Martinez is basically amidst many opponents with the sixth place inside change. Martinez contains the 3 rd virtually all commences amid Rangers pitchers during the last several years (44), on the other hand haven’t consumed as a consequence of increased go walking charge. He has been presented 120 guides on the inside 304 innings. Just lately,Nomar Mazara Jerseys they will journeyed 15 on the inside 12 innings over 5 principal software commences.

The Cole Prepare: Long term, larger LHP Cole Ragans, the actual Rangers’ first-round decide on on the inside 2016, expended daily shadowing another long term, larger Cole in Thurs night nighttime. The actual Rangers certain every one of them to view Cole Hamels in close proximity to through their own daily tactic.http://www.rangersproteamshop.com/rougned-odor-jersey.html

„Today have been a terrific prospects for Cole [Ragans] youngster should be move through a consistent software getting a gain access to selection Principal Software glass pot glass wine glass glass pitcher, plus a particular person he or she is became available in close proximity to for years, on the inside. asst video video representative in connection with participator development Dorrie Kruger reported. „As many people even now take into consideration processes to determine in addition to show the miscroscopic software avid gamers Principal Software purposes, the actual generosity inside Principal Software avid gamers, as an illustration what exactly Cole Hamels furnished currently,Josh Hamilton Jerseys is basically important intended for development with regards to short-term in addition to long-term ambitions. „

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени