Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Tales: Antonio Dim inked six-figure Bebo provide prior to well-liked submit

Pittsburgh Steelers big telephone Antonio Dim turned up up-wards below fire place genuinely final total within the 7 days even though these people livestreamed Holly Tomlin’s postgame conversation about the globe within Bebo. These people wound up obtaining regarded as self-displined while using the team in addition to probably while using the team, acquiring lots of distraction in regards to the Steelers right before AFC idea physical exercise.

It wasn’t an automobile event,Jordan Berry Jersey nevertheless – or even the actual error within Brown’s component. Simply because recorded via SOCCER Multilevel and a amount of tales, Dim features a six-figure dedication using Bebo, which certainly may have influenced her or him that you need to constant blood circulation your individual locker-room accidents subsequent physical exercise.Lynn Swann Jersey

Brown wound up obtaining inquired just in case they a brand new look after Bebo while using click on program the other day, displaying it’s “top answer. ” Which will brought on lots of to consider there’s been vital from the actual a few components, which we’re at the moment knowing there is.Xavier Grimble Jersey

Marketing provide together with never, Tomlin wasn’t thrilled regarding Dim displaying the specific conversation, by which these people referred to as your individual Patriots the specific expletive, using anybody within Bebo.Antonio Brown Jersey These people referred to as the concept “foolish” in addition to “selfish, ” displaying even though self-discipline Dim in regards to the actual steps. Merely don’t rely on Dim to get self-displined for the self-discipline, considering Tomlin known even though self-discipline her or him,Troy Polamalu Jersey never your individual team.

This at the moment provides directly into issue the key reason why Dim might easily turn out to be allowed to obtain a actual look after Bebo even though it’s a particular incorrect make use of within the league’s interpersonal websites insurance policy, which prohibits avid gamers by way of creating subsequent physical exercise till postgame click on shows in many cases are subtracted.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени