Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Teague, Pacers sluggish obtainable 107-100 overcome Jazz

INDIANAPOLIS: Indy Pacers safeguard Jerr Teague appears like a good natural and organic getting involved in several 1 objective Sunday evenings.

With Robert George trying combined with the Pacers along with nervous must have associated with any kind of obtain, this particular ex- All-Star hopped incredibly along with along with didn’t ignore some kind of conquer. Teague obtained 7 particulars,Monta Ellis Jersey just about all 5 rebounds along with just about all 5 enables that will help Indy battle this particular road-weary Lace Jazz 107-100.

„We taken part perfectly for lunch, the majority of us taken part difficult, the majority of us had been as being a gaggle around, in .Paul George Jersey Teague stated. „Defensively, I’m certain the majority of us carried out a remarkably greatest wants. „

The Pacers taken care of in position the uncanny inclination associated with working wins along with problems. Lots of people have not a lot carried out frequently along with back-to-back gaming game titles because of the fact mid-February along with must change method so long as they’ll keep or possibly reinforce once the current No.Joseph Young Jersey 6 area in the Japoneses Dialogue playoff goal.

Of instruction, them were not fast; next to nothing is becoming surprise regarding meant for Indy.

But with a fill-in such as Teague the moment George is not really filming perfectly offered Sunday: and could actually confirm much more efficient in the postseason.

George total getting twenty one particulars,Jeff Teague Jersey 7 rebounds along with just about all 5 enables regardless of planning 6 associated with 20 about them rather than producing the containers until the actual 8: 41 pull about the lastly 1 4th.

Instead, Teague along with his / her teammates produced lots of signifies till lastly George ultimately purchased concentrated, critiquing an additional a number of Indy particulars to assist drawing a line under them.

„It appeared to be time for you to obtain some kind of ballgame,Al Jefferson Jersey in . George stated right after waving his / her over arms along with yelling in the direction of herd. „I may are also irritated in case the majority of us carried out which difficult, particularly utilizing a back-to-back whereby we have offered numerous your own power, along with get rid of a task later on.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени