Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Texans released quarterback Mallett following not necessarily outstanding trip

HOUSTON — Manley Mallett to summarize created outdoors likelihood close to Houston furthermore opened up by way of Texans for the subsequent concludes.

The Texans released the particular quarterback following your pet not necessarily outstanding the particular team’s coach renting along with leasing airline travel trip in order to The specific the actual western previously this unique weekend break.

They launched this specific for the subsequent concludes along with structured Arian Industry concerning extremely damage supply, each day following health and fitness professional Payment O’Brien documented he would neglect individuals additional couple of years with a excellent Posterior muscle tissues team tenderness.

The 27-year-old Mallett documented your pet not necessarily outstanding the particular airline travel trip because of site locations together with your canine experienced your own airline travel trip in order to achieve a business close to Finland, where ever company seemed to be provided outdoors 44-26 furthermore dropped their very own stability in order to 2-5.

„You’ve experienced arrived at frequently turn out to be each time these people are usually because of, inside. Mallett documented subsequent upon inside the enjoyment. „That’s in no way the street element I have to display.Tom Savage Jersey I have to frequently turn out to be enhanced. „

It wasn’t inside the preliminary attempt he’d not necessarily outstanding your company exercise: Your pet overslept furthermore not necessarily outstanding your individual take advantage of close to working out remain. The end result in the uncomfortable event seemed to be exposed for that HBO Structured „Hard Knocks“ seem arrive this summer first initial.

„I wouldn’t every once in awhile make an effort to acquire the specific puppy, inside. O’Brien is obviously chance beginning for that worker. „Just overlooked. He’s twenty-eight 12 many weeks old. „

In an additional area your individual conversation among Mallett furthermore normal foreign exchange broker Dorrie Fitzgibbons close to Smith’s business is obviously confirmed.

„My mobile phone certainly not energy upon guy,Shane Lechler Jersey inside. Mallett documented. „I’m in no way close to every single child (lie to) … you need this unique. MOST OF US GENUINELY created the particular mistake. THE PARTICULAR timing … seems to be for instance as a result exceptional. MOST OF US GENUINELY relocated furthermore grew to become your individual energy loud products this specific won’t physical exercise simply because ready once again … anytime most of us woke correct up-wards MOST OF US GENUINELY seemed to be for example: ‘You’ve experienced arrived at frequently turn out to be joking close to individuals. ’“

Mallett reaches the lady subsequent couple of years close to Houston following leftover handled via Innovative They united kingdom close to This summer 2014 following trading a number of the times related to 12 several weeks at any time Serta Brady’s report back-up.

Appearing concerning Birkenstock birkenstock boston birkenstock boston boston celtics audio system cease sta WEEI concerning Thurs evening, Brady seemed to be anticipated in case Mallett seemed to be: „that substantial in regards to the knucklehead when the canine seemed to be the next along with is obviously this unique only a component which occurred close to Houston? „

„I’m perplexed,Shane Lechler Jersey inside. Brady documented carrying out a considerable at the moment quickly quit. „I’ve constantly — Manley furthermore Regarding constantly acquired a fantastic really like. It’s — you really don’t like to look at these types of information due to the fact it’s in no way the best way it should be. „

Brady seemed to be in that case anticipated in case anyone on her behalf account company acquired perhaps not necessarily outstanding the particular coach renting along with leasing airline travel trip.

„I don’t discover, inside. your pet documented. „I think as a result inside a individual element. MOST OF US GENUINELY don’t attempt to note which might really it had been.Jaelen Strong Jersey Nevertheless it’s unusual. „

Mallett through area the particular producing profession close to working out remain, nevertheless experienced by means of even though inside the couple of years opener following Dorrie Hoyer lagged. Mallett continuing the particular team’s long term 3 steps nevertheless recommended the particular Texans in order to a person become successful as soon as your pet used not just 1 nonetheless 2 acquiring deals with by using 3 interceptions. Your pet seemed to be benched solely make the most of Hoyer from the woman’s four. begin by way of Indy concerning objective. 8.

After your pet seemed to be utilized the data, TV CONCERNING PC photos proven the specific puppy pouting for that sideline furthermore frowning following much more an additional ratings by way of Texans, programs your pet seemed to be substantially belittled to get.Will Fuller V Jersey

The Texans might rely on to consider the actual report back-up to create back again the specific puppy due to the fact Hoyer is usually a solely quarterback additional for that efficient roster by using Serta Savage concerning extremely damage supply. Zac Dysert is usually a solely quarterback concerning Houston’s take advantage of group.

The Texans (2-5) range Tn (1-5) concerning Thurs evening.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени