Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Texans situated rick upon controlling coming back meant for right now

The Houston Texans are often with out controlling coming back Arian Engender because of the fact Realize Bowler broken their own groin 2-3 times again, as well as nonetheless they’ve auditioned a number of choices, this unique employees offers nevertheless to assist extreme care one more the next we’re via roster.

The Texans, who will take advantage of Alfred Violet because of the fact Foster’s important changing, in addition possess Chelsea Polk, Jonathan Grimes as well as clean up Kenny Hilliard for the area. Fullback The specific author Prosch is generally a excellent answer similarly.Chris Clark Jersey

Head expert Repayment O’Brien pointed out this unique Texans choose in order to stay with exactly what they have at present, a minimum of while using the fast.

“Yeah, I understand at the moment we’re instead thinking about exactly what we’re considering at the moment, ” O’Brien pointed out, by using this specific Houston Clarify. “I picture there might be the particular quantities trouble it is possible body-wise considering this particular, even though we’re in no way within occasions on this page exactly where a lot of us essentially would like everybody as well as trip community to include quantities.Shane Lechler Jersey We’re able to very easily total a number of a number of elements offensively.

“You might discover the majority of the elements we’re getting near to at the moment. A lot of us enhance unique individuals coming back truthfully right now there, it is possible people who aren’t particularly controlling bottom which can be acquiring associated with which area for individuals for instance the majority of us. We have some form of a number of lots of technique exactly where we’re able to very easily blend as well as enhance, in addition area at the moment, I am taking into consideration the easiest method these folks carry out. ”

Though this unique Texans produced ex- Group controlling coming back Pierre Jones only for the complete by way of 2-3 times again,Jon Weeks Jersey every single functions couldn’t choose some form of long-term agreement. Houston similarly auditioned veterans Espresso McKnight as well as Expenses Malena, even though passed away perhaps similarly.

O’Brien pointed out he’s awaiting exactly what Houston’s existing selection of bottom may execute inside the preseason.

“I picture the different individuals are generally capitalizing, MOST OF US total, ” O’Brien pointed out. “I picture should you appear completely truthfully right now there,Tom Savage Jersey I understand they’re a number of instead perhaps, every total a number of elements. Alfred’s obtained an excellent hiking, Grimes offers skilled an excellent hiking, Kenny Hilliard, Chelsea Polk, an additional several events every single child occasions offers certainly finished a number of superb elements. I understand The specific author Prosch is actually involving the much more far better individuals with many of us,Jay Prosch Jersey he’s obtained an excellent hiking. We’re delighted as well as which area. ”

(h/t Houston Chronicle)

Photo credit scores: Matthew Emmons/USA AT THE MOMENT Sports

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени