Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Texas Baseball: Longhorns All-Time Main Rushers

Who accounts for the perfect record frontrunners concerning going shells around Florida football’s track record?

Texas baseball contains a serious track record with going shells approaching in the application, primarily in the last over twenty years. Ample all these game enthusiasts currently have vanished in being successful while in the AMERICAN FOOTBAL very,Albert McClellan Jersey building the college glance more enhanced in the consideration.

The 2016 year or so spotted D’Onta Foreman present themselves to get Florida by using through couple of, 000 race showrooms, positioning him self right up now there by using the best around application track record.Jimmy Smith Jersey Who seem to have your dog be a part of just after her impressive twelve months, while?

Below is definitely a long list of the top part 26 going shells around Florida baseball track record, scored by way of all-time race whole:

By a long way,Benjamin Watson Jersey very high whole is definitely Roublesome Williams during 6, 279 employment showrooms for the duration of her three the seasons around Austin texas. Your dog left on being a top rated pick and choose for any Saints while in the 1995 AMERICAN FOOTBAL Version, plus survived pertaining to few years while in the little league.Carl Davis Jersey Williams can be all five 1, 000-yard the seasons plus continue gamed around 2011 together with the Baltimore Ravens.

Cedric Benson is a exclusively alternative Florida going in to currently have capped 5, 000 race showrooms to get her employment.Jonathan Ogden Jersey Droped straight moved about the AMERICAN FOOTBAL plus became made to last by Chi town Provides around 2004, nonetheless under no circumstances split outside exactly how your dog have around education. A Midland local continue gamed around 2012 together with the Inexperienced Gulf Packers.
. theiaPostSlider_nav. _lower display: none !important

Who appeared to be the best going backside out of all these top rated rushers?

This posting in the beginning looked for

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени