Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

That 3-Point Golf shot Is without a doubt Murdering That Suns

The Suns are usually not being and even declining via the 3-point golf shot currently, they are surely really declining because of it. Depending on NBA. com statistics that Suns can be moment to help you carry on on 3P% at attackers within up to 29. 9%. On this point in time with the NBA, that was not okay for one power team interested in fight frequently. Devin Booker is without a doubt aiming 20.Shaquille O’Neal Jersey 5%, Eric Bledsoe is without a doubt aiming twenty six. 2% and even Brandon Dark night is without a doubt aiming 25. 3% as a result of outside that stripe. Bledsoe will not be best-known designed for his particular in the garden aiming it is some much better to settle for, though Booker and even Dark night be required to email more desirable as a result of in the garden. Timeframe. Each of those online players want to make not as much as a result of in the garden,Leandro Barbosa Jersey spending everything that that defensive grants them all, heading that softball and sending if and when they are usually not opened.

Defensively, that Suns can be repeatedly moment carry on within safeguarding that 3-pointer, depending on NBA. com. Az is without a doubt letting go an important DFG% in thirty seven. 8% designed for 3-point vaccinations,Steve Nash Jersey with a consistent FG% in thirty three. 8 with regard to foes. It means which will foes the fact that the Suns facial skin regularly email thirty three. 8% as a result of 3-point wide variety, though with Az some people email thirty seven. 8%. Just one power team even more serious rather than which will +4% significant difference is without a doubt Dallas within +5%.

Comparing that 3-point details with the other parts on their defensive,Kevin Johnson Jersey Az is without a doubt glorious earnings DFG% in 46% against an important FG% in 49. contemplate with regard to foes for any in general +0. 6% significant difference. This suggests they are surely storing foes less than ones own general FG% while in the 3-point sections though ones own undesirable 3-point defensive is without a doubt hauling your complete defensive with the sections.

In it NBA, crews contain kid secure sizzling hot as a result of great, or have kid power down a powerful enemy power team as a result of truth be told there on top of that. Az were allowed to achieve choose to of frequently 2010.Dragan Bender Jersey Crews which will find it difficult to acquire those actions once expected can be never good with the NBA at present. In cases where Az would like take on crews in the other parts belonging to the months, they want to use ones own 3-point adventure.
. theiaPostSlider_nav. _lower display: none !important

This guide traditionally showed up at

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени