Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

THE ACTUAL Agreement Nevertheless Simply no Mind outlines

Before scuba diving in to a substantial business that perform happen, let’s consider the reason the particular NATIONWIDE SOCCER CATEGORY business agreement in no way created a similar hoopla in addition to fanatic attention because the deadlines inside soccer in addition to basketball.

While you will discover certainly problems for the guide, almost all game enthusiasts acquired inside NATIONWIDE SOCCER CATEGORY offers do not produce, for your identical trigger which just about all NATIONWIDE SOCCER CATEGORY totally free agents don’t: the particular schematic personality in the video game (West Shoreline offense,Jimmy Garoppolo Jersey 4-3 in addition to 3-4 safety, Consist of 2, drive safety, two-gap, wide-nine,Geneo Grissom Jersey and so forth. ). Football is really 11 interdependent elements enjoying inside reside live concert, a task through which really class MVPs carry out barely 50 percent the sport. A great individual’s impact is really reasonable in comparison with extra sporting activities.Tom Brady Jersey As opposed to soccer as well as basketball, football does not provide alone properly to be able to sleek move in a single team to another, as well as via strategy to be able to strategy.

A standard lament since the 2011 CBA restrictions on physical exercise time period is really that teachers might barely teach game enthusiasts that are right now there most 12 several weeks precisely what they need to realize. In spite of totally free agents,Jabaal Sheard Jersey just how often carry out most of us pay attention to concerning problems in order to sit down within completely new methods with out the benefit of an entire coaching hiking? Exchanging for just about any participator midstream inside the time period leads to that adjusting through an infinitely more quicker pace.

Another important cause of having less the actual powerful exchanging industry is really that organizations are usually reluctant to be able to offload issues inside the small planet in the NATIONWIDE SOCCER CATEGORY; precisely what groups occurs near to. For instance, these days you will find 5 typical superiors together with that ALL OF US worked well inside the Packers’ entry place of work: Ted Thompson,Martellus Bennett Jersey Dorrie Dorsey, Dorrie Schneider, Reggie McKenzie in addition to Scott McLoughan.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени