Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

The actual Almanac

Today is actually Weekend, March. fourteen, the actual 287th day time associated with 2001 along with 81 to follow along with.

The celestial satellite is actually waning, shifting towards it’s brand new stage.

The early morning superstars tend to be Venus, Jupiter as well as Saturn.

The night superstars tend to be Mercury as well as Mars.

Those delivered about this day tend to be underneath the indication associated with Libra. These people consist of Bill Penn, the actual British Quaker that started Pa,James Laurinaitis Jerseys within 1644; Irish politics innovator Eamon de Valera within 1882; Dwight DEB. Eisenhower, 34th leader associated with america, within 1890; poet at the. at the. cummings within 1894; celebrity Lillian Gish within 1896; previous OUGH. UTES. Doctor Common D. Everett Koop within 1916 (age 85); acting professional Roger Moore within 1927 (age 74); Watergate determine Steve Dean within 1938 (age 63); custom Rob Lauren within 1939 (age 62); Uk take vocalist High cliff Rich within 1940 (age 61); as well as stars Harry Anderson within 1952 (age 49) as well as Greg Evigan within 1953 (age 48).

On this particular day ever:

In 1066, Bill, Fight it out associated with Normandy,Michael Thomas Jersey brought their invading military in order to triumph more than England’s Full Harold from Hastings. He is recognized to background because Bill the actual Conqueror.

In 1912, previous Leader Theodore Roosevelt, campaigning for any go back to workplace, had been chance within Milwaukee. He or she declined to achieve the injury handled till he or she completed their talk.

In 1944, Uk as well as Ancient greek soldiers separated Athens, closing 3 years associated with Globe Battle II profession through German born soldiers.

In 1947, Atmosphere Pressure Capt.http://www.shoponlinesaints.com/michael-thomas-jersey-c-5383.xhtml Throw Yeager, twenty-four, soaring the Bell X-1, grew to become the very first individual in order to travel quicker compared to pace associated with seem.

In 1964, municipal privileges innovator Martin Luther Full Junior. grew to become the actual most youthful receiver from the Nobel Serenity Reward.

In 1992, the actual Toronto Azure Jays defeat the actual Oakland A’s, four video games in order to two, in order to earn the actual United states Category pennant and be very first Canadian group to visit the planet Sequence. The actual Jays might earn the actual sequence.Tim Lelito Jerseys

In 1993, gunmen chance as well as wiped out Haitian Rights Minister Man Malary, who would already been hired through Leader Jean-Bertrand Aristide, within an obvious make an effort to scuttle the actual contract to come back Aristide in order to energy.

In 1994, the actual kidnapping of the Israeli jewellry through Palestinian extremists finished using the jewellry as well as 4 other people becoming wiped out inside a shootout. Exactly the same day time, the actual Nobel serenity reward had been granted in order to Israeli Perfect Minister Yitzhak Rabin as well as PLO innovator Yasser Arafat.

In 1996, the actual Dow damaged 6000, shutting in a report 6, 010.Coby Fleener Jerseys

In 2000, Israeli as well as Palestinian frontrunners decided to talk with Leader Clinton within Egypt to find the truce and perhaps a means to the actual serenity desk.

A believed during the day: United states writer Maggie Sangster stated, „Creative guru is really a divinely presented present that is the actual coronation from the couple of. „

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени