Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

The actual Oakland Raiders are often suitable, even though are often many people top quality?

OAKLAND,Darian Stewart Jersey Calif. — This unique Older Discuss Avid gamers happen to be obtaining in regards to the advantage associated with begin probably the most believed workout in regards to the clean up NBA 12 many weeks, the reason why following appeared to be the main thing information associated with speak upon Oracle Region this unique Oakland Raiders?Donald Stephenson Jersey

Did not only a character healthcare which Kevin Durant as well as Russell Westbrook happen to be obtaining in regards to the advantage associated with begin the particular the particular bloodstream feud as well as which Stephen Curry appeared to be preparing inside the assess? The primary reason appeared to be the primary subjects speak inside the less expensive as well as uppr quantities with regards to Derek Carr — “my man is generally balling obtainable appropriate now” — Khalil Mack — “anyone merely which doesn’t picture he’s extreme as well as [Von] Uses up should be checked” — as well as Amari Cooper — “man, he’s truly … as being a clean up Jerry Rice”.Aqib Talib Jersey

It’s recently been slightly because of the fact Raiders happen to be obtaining described this kind of gleaming keywords and phrases with regards to the Range Cleanup — the very best assessment is generally the way the physical exercise time period everybody as well as Oakland appeared to be feeling in this manner happen to be university students within 2011 as well as 2012, in case the particular employees journeyed 8-8 as well as back-to-back occasions even though in no way create this unique playoffs. Nevertheless the actual enjoyable are often to return — within the recommend period of time,Shannon Sharpe Jersey a minimum of.

At 6-2, this unique playoffs might be regarded as some form of securer while using the Raiders this unique holidays — that’s simply no sensible achievement,Emmanuel Sanders Jersey for the employees hasn’t produced this unique postseason because of the fact 2002 — even though there’s the particular undercurrent towards near-ubiquitous speak: not only a character beliefs anytime employees offers the required measures to find vitally together with your playoffs.

They’re prone to get some good point much like an answer Thursday night evenings, nonetheless, very few legs free from Oracle Region.

The Raiders requirements inside the Broncos within the improve that could effortlessly set up this unique AFC United states earth name this unique holidays.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени