Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

The actual Past due Expenses Full, A’s Broadcaster Extraordinaire, Lastly Will get Corridor associated with Popularity Acknowledgement

The actual Past due Expenses Full, A’s Broadcaster Extraordinaire, Lastly Will get Corridor associated with Popularity Acknowledgement

If you’ve already been a good A’s enthusiast for some time, Expenses Full requirements absolutely no intro. He or she had been the actual team’s play-by-play broadcaster with regard to twenty five months, via 2005,Dave Henderson Jersey as well as passed away throughout surgical treatment soon after their last 12 months in the stereo mic.

King had been the Renaissance guy within the sports activities broadcasting globe — he or she as soon as do Oakland Raiders as well as Gold Condition Players video games — as well as within existence generally. He or she thrilled within gustatory activities — the extravagant method of stating he or she cherished excellent drink and food — had been a significant safari fanatic, students associated with Euro books as well as amongst other activities had been the self-taught artist.

King’s enthusiasts as well as buddies possess lengthy campaigned to obtain him or her Main Category Baseball’s greatest acknowledgement because of its finest tv stations: the actual Kia D. Frick Honor.Jed Lowrie Jersey Which man that simply upon the market in the La Dodgers’ transmit sales space, Vin What’s-His-Name, he’s the previous champion. Therefore is actually Jon Burns, the actual unfailingly enjoyable as well as informative tone of voice anchoring Bay area Titans radiocasts. There are numerous additional men — indeed,Yonder Alonso Jersey just about all men to date — upon which checklist, actually a few that is probably not globally venerated through accurate enthusiasts from the online game.

But, so far, absolutely no Expenses Full. Prior to this season,Reggie Jackson Jersey he’d made an appearance about the Frick ballot 5 occasions because 2004 as well as had been refused every time.

But Thursday, the actual Nationwide Football Corridor associated with Popularity introduced which he’s the actual 2017 champion from the Frick Honor. Within their declaration about the honor, Corridor associated with Popularity Leader Shaun Idelson stated:

“Bill King’s excitement for each online game he or she known as transported with the airwaves as well as to the minds associated with enthusiasts all through North Ca with regard to twenty five amazing many years using the Oakland Athletics. Through their special term options within explaining the actual motion in order to their unabashed adore associated with Oakland and also the These types of Region,Catfish Hunter Jersey Full designed work which grew to become associated using the motion in the Oakland Coliseum as well as through the sports activities globe. ”

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени