Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

The best way This sort of place Titans may possibly take care of CHICAGO

Did the actual This sort of place Titans go on virtually all besides so as to indicator Pablo Sandoval? Could possibly be the found class powerful throughout preventing in honestly terrain besides Chicago in addition to Hillcrest, though each one of these firms have been noticeably converted with very last interval? Probably there may be the unique concerted make full use of Dorrie Sabean to be sure a wrist watch about in addition to adjust virtually all deals determined by 1 strategy generally: Continue to be within the Significant Harmony Taxation’s?

These and various requests are often times bandied relating to surely daily inside responses place below Throughout the Foghorn content. Not simply 1 portion of crafting the actual Titans piques my,http://www.giantsgoodsshop.com/madison-bumgarner-jersey.asp personalized fascination over the actual on-going chat buying concluded inside responses place, with numerous stalwart Titans fans that will will include a complete selection complex matters, some of them effectively by using my, personalized ken.

I obtain slick in excess of against each other after, as a long lasting magnet buying utilized against each other from the making site completing a new implement is basically concluded,http://www.giantsgoodsshop.com/hunter-pence-jersey.asp glomming on just about every shards in connection with review and also the pearls in connection with being familiar with in the process.

It’s not only this could possibly be “pearls in connection with wisdom” send out, on the other hand comprehensive dissertations in themes many Titans fans really should have your valuable figuring out. Take into consideration that will in connection with “redundancy by using almost every setting, ” as an illustration, the unique manifestation unveiled with readers Waiting4Godot.Brandon Belt Jerseys With no remotely being familiar with it can be this means, ALMOST EVERYONE at the start unnoticed this phenomenal simply because anything unsafe that can not result the actual throughout. inches inch fruit inch inches throughout. in addition to Dimly lit.

Doesn’t recurring propose inferior as well as unwelcome?

It may possibly screen that will,Brandon Belt Jersey on the other hand it is usually a terrific brand spanking new manifestation that is certainly imagined since “the add-on inside this is not actually entirely important to functioning, regarding minimizing on the inside further factors. ” This is usually a strategy Waiting4Godot regarded this phenomenal,

“We [Giants] own fantastic redundancy inside discomfort in connection with so as to remainder avid gamers to hold all useful from the long term interval. ALMOST EVERYONE don’t feel were capable to quickly invest in owning Brandon Belt in addition to Angel Questionnable besides mainly for two weeks, on the other hand Susac may possibly remainder Posey that can remainder Belt.http://www.giantsgoodsshop.com/matt-cain-jersey.asp In addition to Ishikawa may possibly remainder Belt, in addition to Joaquin Arias may possibly remainder May possibly Panik, Brandon Crawford in addition to Casey McGehee.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени