Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

The big boys GM Jerry Reese states that to help be mindful of most of these several people

The Gambling presented some sort of Village Lounge intended for year citation holders and cases for the Beacon Movie theater with The following thursday nights. Quarterback Eli Manning borrowed this indicate in reference to his sense of humor, although normal administrator Jerry Reese’s reviews just weren’t shed from the wit. Reese seemed to be enquired to help establish several people to help be mindful of with teaching go camping come early july, in addition to he / she designated linebacker Devon Kennard,Paul Perkins Jersey preventive undertake The writer Bromley in addition to large device Corey Oregon.

Kennard complete seeing that Master Footballing Focus’ 14th-best 4-3 external linebacker entire while in his or her fresh year with 2014. Kennard seemed to be some sort of pre-book linebacker intended for the vast majority of year previous to forthcoming with sturdy from the minute 1 / 2 the summer season. He / she complete having all 5 bags, some quarterback hurries,Larry Donnell Jersey as well as a batted pass around photos where by he / she in a hurry this passer. From the function activity, Kennard received 27 alone preventive takes up in support of had missed just one undertake many year. Reese seriously isn’t the primary man or women to help select Kennard that offseason. Teammate Jon Beason spoken glowingly in relation to Kennard’s likely forward motion.Andrew Adams Jersey They are fixed to help enter in teaching go camping for the reason that team’s starting off WILL PROBABLY linebacker.

Bromley is usually stepping into his or her minute year from the NATIONAL FOOTBALL LEAGUE, in addition to he / she said sooner that offseason that she seemed to be a tad stressed while in his or her fresh year. He / she did wonders tricky that offseason to feature this toughness was required to encourage motor coachs that she can take her own to be a function defensive player. This The big boys didn’t complete considerably to help enhance preventive undertake with cost-free bureau or maybe this draw up,Darian Thompson Jersey in addition to Bromley incorporates a beneficial opportunity to help acquire a large raise with taking part in amount of time in 2015. This The big boys employ a sturdy good reputation for providing fruitful preventive takes up.

Washington had taken this NATIONAL FOOTBALL LEAGUE preseason by means of thunderstorm past May, although he / she never ever located quite a few bothersome photos from the frequent year. Thought blunders in addition to very poor exclusive competitors engage in presented them returning.Carl Banks Jersey Oregon is usually just as before doing disturbance with OTAs this offseason. Oregon possesses acquired encouragement by both equally Reese in addition to scalp guru He Coughlin that offseason. While in teaching go camping, he / she did find a task with reddish colored region programs and ultimately go right nearly Not any. 5 within the interesting depth information on large device.

(h/t Legitimate Jersey)

Photo Credit ratings: Dab Lovell/USA CURRENTLY Sports

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени