Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

The big players OL instructor explains to a terrific history with regards to novice Ereck Bouquets

One involving why your Gambling decided on questionable take on Ereck Bouquets inside 1st rounded in the 2015 FOOTBALL Nfl draft ended up being as a consequence of the nasty-streak along with all round durability. The big players questionable range instructor Wally Flaherty features seasoned that will 1st side through Flowers’ novice time.

„I’ll show you a new interesting history, inch Flaherty explained Wednesday, for every ESPN’s Serta Graziano. „Do you already know they acquired upset in us while i labored your ex out and about prior to Zoysia grass sport?J.T. Thomas Jersey

Flowers thought similar to they ended up being able to throughout 1 week several resistant to the Zoysia grass Costs, though the The big players planned to placed your ex by having a pre-game preparation to make certain. They has not been very pleased with that will determination.

„He explained, ‘I’m okay. I’m playing’,Mark Bavaro Jersey inch Flaherty remembered. „So MY SPOUSE AND I explained, ‘That’s wonderful, though the treatment can be we get anyone on your discipline, your training companies enjoy one does a number of workouts and they also make a decision no matter whether you’re FINE for you to participate in. ’“

Flowers granted your try for you to participate in following training,Roger Lewis Jersey nevertheless that will didn’t create your ex just about any more content using Flaherty.

„He only looked in us, inch Flaherty explained. „But delay! The idea becomes greater. „

Flowers acquired harmed for the 1st participate in in the Giants’ 1st questionable property along with they ended up being ripped to the sport.Janoris Jenkins Jersey That’s while Flaherty last but not least provided your ex the 1st nice thing about it he seen that will morning.

„So MY SPOUSE AND I lay along beside your ex along with MY SPOUSE AND I explained, ‘We didn’t stimulate that you participate in one particular participate in. Your current rear end will go last generally there the subsequent string, ’“ Flaherty explained. „And they perked appropriate way up.Shane Vereen Jersey New for hours on end they smiled. „

Flowers concluded the action and possesses played out every single take to the The big players in quit take on considering that. He or she is even now certainly not totally balanced, nevertheless he or she is participating in by way of the foot harm at any rate. She has got the good and bad for the discipline, nevertheless it’s impossible to problem the durability.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени