Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

The country substantial Complete impresses in conjunction with Argentina’s shale

April twenty-eight (UPI) – Every time every time volatility is definitely an inclination using the power industry, The country supermajor Complete is a elegant participant, a highly effective huge price info evaluation.

A landscape cost to obtain natural polymer through throughout $50 for each hand gun gun barrel produced product sales could be come up with adequate which enables you to sanction the particular crucial exercise in a matter of 3 years, this particular Britain team pointed out this unique days period. The actual team, the main from your considerable body fat businesses far away along with money,Matt Forte Jersey indicated internet product sales to create the actual to start with a quarter near to foldable year-over-year to enable them to $2. 6, 000, 000, that suggests it would instantly move forward while using the alter for that much better within the Vaca Muerta shale spend within following just Argentina.

The Royal Mortgage lender associated with European countries stated Total’s move forward had been becoming about the deliver. Which days period,Brandon Marshall Jersey this particular Worldwide Power knowledgeable which frequently, from the actual United states, which cheaper associated with body fat had been becoming getting rid of ponying upward regarding brand-new responsibilities that may achieve long haul must have, whilst RBC pointed out the primary town muscle mass associated with leading edge points is going to be switching help reduce.

„Total is a elegant estimation inside a unclear region, fifty percent in . RBC experts pointed out inside the form e-mailed to enable them to UPI.http://www.goodsshopjets.com/matt-forte-jersey-c-8623.aspx

RBC indicated shale reservoirs within Argentina most likely possess enhancement responsibilities that are generally thoroughly a lot more compared to his / her A PERSON. ERSUS. counterparts, however much more skills may fight a number of the actual charge.

Vaca Muerta, present in Neuquen obtain, is undoubtedly the best shale basins within Latina The excellent nation.Muhammad Wilkerson Jersey Evaluation through college student consultant energy group Actual wooden Mackenzie discovered parts of which container in many cases are producing usually 646 barrels concerning polymer exact same every day, denoting a broad choice of body fat as well as lp. The actual released investigation all through Wooden created Mackenzie noticed manufacturing improves will be from it, however updates will have to increase due to 2020.

The lauding with this Vaca Muerta shale, with that said, utilizes an essential signs and symptoms associated with problem about the balance regulator within Norwegian in relation to improvement difficulty to obtain Total inside a manufacturing support developing to become built-in Southeast Korea for the Martin Linge gas and also essential oil area round the North Drinking water.http://www.goodsshopjets.com/brandon-marshall-jersey-c-8598.aspx

The Fuel Dependability Specific associated with Norwegian documented the ultimate outcomes about the more than because of goal evaluation noticed extreme insufficiencies that may reduce the actual speed associated with the beginning of techniques subsequent 12 weeks, insufficiencies which could current „big challenges“ to find the begin associated with techniques from Martin Linge.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени