Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

The particular New orleans saints ought to to create Derek Carr sensation nervous inside the ‘Big Easy’

These in many cases are numerous incredible quantities regarding Derek Carr inside 2015:

Tied regarding 8th inside shifting touchdowns in addition to Turned up Brees employing a total related to thirty-two.

Ranked 13th usually shifting back yards.

Improvement by means of 70 6. 1 passer rating in order to 91. 1 by means of 2014 in order to 2015.Sheldon Rankins Jersey

Derek Carr is not any concern finding their unique approach to their own third time period as an COUNTRY WIDE SOCCER COURSE quarterback. In addition, the particular Raiders have improved substantially inside the 3-13 assertion inside 2014 using a 7-9 assertion recently. The particular Steel together with Darkish in many cases are without any laugh overlook.

Carr provides a couple of serious weapons making use of their own suggestions in the tips of the fingers as well.Drew Brees Jersey Wide receiver Erika Crabtree skilled amongst their unique greatest several years in addition to eighty-five attracts regarding 922 back yards together with 9 touchdowns. Furthermore, Amari Cooper extra 70 2 retains together with 1, 070 back yards in addition to 6 touchdowns. The particular Saints extra might have it is ideas from the fingertips total in addition to essentially shutting reduce these two receivers.Tim Lelito Jersey

The Raiders additionally skilled a pleasant 12 weeks by means of working once more Latavius Murray. Murray skilled 1, 066 back yards employing a efficient 4. 0 normal for every rush. Don’t grow to be suprised to find out preliminary 12 many weeks working once more DeAndre California as well,Jahri Evans Jersey for every alter related to pace. Carr provides plenty of weapons to make use of inside 2016.

In their unique third 12 weeks Carr’s understanding is really obvious:

The extra will probably be analyzed previously by using this regular time period. Carr is really vibrant together with ready to think about that the following issue of the occupation. Stress will probably be needed often together with frequently in order to throw aside Carr’s speed.Garrett Grayson Jersey Anytime Which Dat Nation might give you the extra seem amounts, your personal Saints might have a chance.

This publish at first arrived on

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени