Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

The present client: Info you need to use

INSTANT HEATING ELEMENTS APPRECIATED VIA IN-SINK-ERATOR

The venerable disposer business In-Sink-Erator says it’s cooperating while using U. AZINES. Client Product Protection Charge inside the keep in mind related to nearly 1 / 4 from the thousand in-sink heating system components. The particular items have been provided in order to acquire instant tepid to warm water inside conditions in which a destroy is really definately not a normal tepid to warm water heating system device as well as h2o is needed faster when compared with normal plan will offer this particular.

The business says greater than 252, 000 in the heating elements have been provided,DeShawn Shead Jerseys not only beneath it’s In-Sink-Erator producer, but in addition beneath the following game titles: ISE, Steamin’ Comfortable, Emerson, Dayton, Kenmore,Eddie Lacy Jerseys _ STYLE in addition to Kohler.

The versions have been provided, mainly inside gear stores in addition to inside the gear areas of stores, for instance Sears, previously few years in addition to have been merchandised inside the $100 to be able to $250 range. For more information,Malik McDowell Jerseys make contact with the particular store that you simply bought the machine as well as go to insinkerator. com on the internet. Their toll-free amount is really 800-295-8727.

SEATTLE GUYS JAILED REGARDING ILLEGAL FIREWORKS

The Company related to Alcohol based drinks, Smoking in addition to Weapons evaluations 6 people are actually indicted inside the Seattle area, charged while using illegal production related to fireworks.Arthur Brown Jerseys The particular movement have been utilized before the real fourth related to Come july 1st function.

A release to be able to countrywide push says ATF agents, coping with extra federal government in addition to close by government bodies, needed the particular movement – together with a place excellent courtroom – following a discover from the process inside a individual house. The particular discovery in the „factory“ have been produced anytime firefighters looked after instantly the actual blaze inside a house inside Bremerton, Thoroughly clean.Tyler Lockett Jerseys

Government regulators bear in mind there is a superb chance of harm via unregulated fireworks in addition to condition they will keep on to get this done in the production related to non-regulated items.

Meanwhile, turmoil places understand that through the subsequent few days they will cope with a number of situations related to accidents via authorized in addition to properly created fireworks. Several urban centers inside the Traditional western in addition to The west have banned the particular buy related to individual fireworks because of the serious fire place danger.

One California city really is really considering spending a place altruistic company not to marketplace it is products.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени