Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

The present Client: Info you need to use

(SEATTLE) – The particular big Boeing airplane business is at your competition together with Europe’s Airbus individuals to figure out who can produce the initial jumbo-jumbo plane good at shifting greater than 1000 individuals. Some of the firm’s prototypes boggle your mind. The key reason the way the earth’s two greatest airplane suppliers works on applications for your big subsequent period related to planes is really that engine companies have finally experienced the chance to produce the power plant life while using pressured necessary to increase this sort of behemoths.

SkyGuide diary that Airbus provides got acknowledged this thinks the way the primary planet airline carriers are usually moving towards much less seats in addition to much less airplane nevertheless larger variations. The particular considerable completely new Airbus A-380 might have nearly 50 % a lot more residing region when compared with earth’s existing greatest in-production plane, the newest release in the 747.

The completely new Airbus,Steve Largent Jerseys that might be greater than 100 delicate buys, might have two tourist patio’s. The particular 747s include an „upstairs“ – usually put aside regarding organization program individuals – nevertheless the best deck does not extend across the real plane, because it may concerning the ready Airbus.

There is really talk that some of the completely new plane’s „basement“ area may be employed, not only regarding shipping, nevertheless simply because space regarding distinctive individuals locations,Luke Willson Jerseys like the membership as well as carry out area regarding children. A substantial stumbling phase on acquiring the big planes into assistance is really that numerous air-ports should be retrofitted to deal with them all.

(LONDON) – Whatever the real economic downturn inside transatlantic air travel journey following a events related to Sept. 11, vacation resort masters in addition to superiors inside Luton have by themselves applications regarding development in addition to improving related to features. Lately, a growing number of United kingdom hotels have began to realize that „tradition“ is simply the limited drawing minute card.Malik McDowell Jerseys A lot more Usa travelers would really like the kind of „American“ accommodations they are familiar with in the united states and so are not necessarily patronizing aged inns together with old-style, little, drafty places that have been the actual staple of various Traditional western hotels.

The most recent refurbishments in addition to adjustments required area near to London’s Waterloo Stop – the actual teach stop together with superb contacts to be able to Heathrow airport airport terminal International airport as well as the Chunnel Train to be able to Birmingham.

According to be able to Usa Express, the newest Sofitel Road. David touts 186 brand-new places.http://www.seahawksteamonline.com/earl-thomas-iii-Jerseys Near to the city’s Paddington Stop is often a completely restored primary support. The particular merely reopened 355-room Hilton Paddington have been formerly the fantastic American Royal Vacation resort.

And Hilton has already established a lot more than in addition to restored the particular older Holiday Resort on Nelson Boat dock.

With all this completely new vacation resort development, look for good quality trip offers for the U. E. this year.http://www.seahawksteamonline.com/doug-baldwin-Jerseys For more information check out customer. organization. uk on the internet.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени