Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

The southern area of Korean innovator says ‘no’ to be able to nuclear power take advantage of

June 19 (UPI) – The southern area of Korea’s nuclear power may reduce rapidly inside the several years ahead when measures are usually arrived at carry out recently selected Innovator Celestial satellite television Jae-in’s telephone to be able to dismantle aged nuclear reactors.

„So a lot, The southern area of Korea’s energy strategy proceeded to go following affordable expenses in addition to usefulness, in . Celestial satellite television mentioned from the conference marking the particular shutdown related to Kori-1, The southern area of Korea’s very first nuclear develop.Robby Anderson Jersey „Cheap production expenses have been thought to be the particular issue since the public’s living in addition to protection needed the rear once again seat. Nevertheless it is actually time period for just about any adjust. „

The shutdown related to Kori-1 is really thought to be able to cost $567 thousand, The southern area of Korean document Segye Ilbo recorded Friday.

Changes will not suggest the particular decommissioning related to aged reactors but in addition the particular suspension related to concentrate on completely new reactors.

„We might get rid of the nuclear-centered energy strategy in addition to continue for the nuclear-free time period.Darrelle Revis Jersey Most of us might completely dispose of creating applications regarding completely new nuclear reactors that are at present beneath technique, in . the particular The southern area of Korean head mentioned, such as the real Fukushima nuclear disaster inside Asian countries provides „clearly shown that nuclear reactors are usually neither safe, inexpensive nor eco-friendly. „

The adjustments might just happen steadily.Ryan Fitzpatrick Jersey

Even the particular decommissioning in addition to „immediate dismantlement“ related to Kori-1 is really to happen within a time period time period related to 15 several years, depending on Segye Ilbo.

Nuclear power plant life that are taken apart steadily might take around 60 several years. Options on long-term develop shutdowns ought to be produced about the case-by-case basis.

The declaration via Celestial satellite television may create discussion inside The southern area of Korea, wherever point of view is really divided a lot more than nuclear power period.Eric Decker Jersey

The conventional businesses related to prior presidents Protection Myung-bak in addition to Playground Geun-hye every pushed regarding nuclear reactors.

Park wished to enhance the quantity of reactors to be able to thirty-six via 2029, in line with the Guard.

The shutdown related to Kori-1 is really thought to be able to cost greater than $500 thousand, as well as the creating related to dried up cask space for storage within the web site, which will consist of spent power that that was currently cooled off,Buster Skrine Jersey may aggravation close by people, depending on Segye Ilbo.

Actual dismantlement will not happen until 2022, the particular declaration states.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени