Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

The specific 2016 Philadelphia Eagles period of time isn’t almost everywhere near to obtaining more than

When Philadelphia Eagles normal company Howie Roseman astonished our world by way of obtaining the actual first-round choose within 2017 and the particular fourth-round choose within 2018 inside the Mn Vikings concerning quarterback Dorrie Bradford, numerous believed the particular supply are in fact due to the fact one-sided due to the fact once the Chi town, il, il, il Provides supplied the specific Seattle Seahawks the particular first-round choose concerning underwhelming formerly preliminary circular quarterback Ron Mirer within 1997. Numerous truly in comparison this particular unique in order to the Herschel Walker trade within 1989, that strangely adequate are in fact coupled with Viking mistake.http://www.eaglesproteam.com/fletcher-cox-jersey-c-7640.jsp

After the first surprise subsided, there’s been numerous within Philadelphia which have been annoyed while using the organization, because of the fact working aside the specific recognized greatest quarterback in line with the roster obtained seem which Eagles are in fact essentially planning cash concerning question along with throwing aside the particular generating time period. The majority of the specific country wide produce experienced an identical method, nonetheless collect close to. Let’s take the specific consider the create this specific distinctive essentially isn’t the issue.

For beginners,Fletcher Cox Jersey carrying out the organization, the sensation are in fact which Go after Daniel may become the specific beginner concerning usually time period till initial 12 times Carson Wentz are in fact prepared. Supplied at any time which have been the issue, following definitely the particular generating time period may be the actual bad luck; nevertheless, as well as recommendations trainer Doug Pederson beginning which Wentz will likely be beginning starting night; this particular unique totally modifications the specific type within the time-frame.

if (typeof brightcove! == ' undefined' && brightcove!Jordan Matthews Jersey == null) brightcove. createExperiences();

Here’s the particular component keep in mind. Isn’t this particular unique humorous exactly how Jared Goff are in fact regarded as the specific completed item along with Wentz are in fact the specific cope with produce period of time? Correctly, due to the fact because it happens, Wentz is actually beginning, along with Goff will likely be relegated in order to clipboard responsibility along with obtaining 3rd in line with the level graph.Jordan Matthews Jersey You have to be capable of enjoy the specific NATION BROAD FOOTBALL STRATEGY.
. theiaPostSlider_nav. _lower display: not just 1! important

By providing Wentz the chance to begin immediately, the specific Eagles are often providing them all the specific aged “trial by way of fire” method. There’s nothing incorrect this way,Zach Ertz Jersey the same as there is absolutely nothing incorrect as well as choosing, situation, the specific Aaron Rodgers method. It’s proved helpful nicely correctly correctly concerning men for instance Camera Newton, Roublesome Opportunity along with Peyton Manning. Protect inside mind Joe Flacco and Tag Sanchez led their own squads for your AFC Occasion video games due to the fact rookies within ’08 additionally previously 12 weeks respectively, albeit with assist using a few exceptional protection.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени