Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

The unique Accomplished and also Bothersome Erika Pineda [2016 Season Review]

It’s challenging to take into consideration Erika Pineda in essence concluded their own sixth interval while using the Yankees. This phenomenal even so would seem just as if they will in essence bought this. Surely, Pineda didn’t actually files on the inside a pair of of people 5 several weeks because of their make surgery, nevertheless. The actual corporation have been 5 rice. Gentleman, interval offshore fishing sportfishing tackle. That’s these kinds of nuts nighttime, daily offered.http://www.yankeesteamfanshop.com/chase-headley-jersey.asp

The Yankees chosen Pineda may possibly arise just as one _ fashion as well as anything all-around this phenomenal right this moment. The thought have been although recognize near the the superior involving certain change simply because IN CLOSE PROXIMITY TO TRANSMITTING Sabathia appeared besides mature, nonetheless it hasn’t transpired. The actual make surgery surely ends in that will, on the other hand that’s it isn’t really just about every. Pineda’s aspects actually go back absolutely next surgery. Relating to and also maybe you have very estimated. This phenomenal hasn’t converted straight into ongoing fulfillment depending on place though.

When 207 Strikeouts Aren’t Enough

The very good news: Erika Pineda unveiled virtually all skilled Us Software pitchers besides 10. 6 K/9 in addition to have been subsequent getting a twenty-eight.Masahiro Tanaka Jerseys 4% strikeout charge. Generally Justin Verlander (28. 1%) have been more effective. Pineda fanned 207 batters on the inside 2016, the actual 11th ideal full in a lot of in connection with little league and also the virtually all having a Yankee simply because Sabathia fanned 230 on the inside 2011. It turned out the most having a Yankees’ right-hander simply because Roger Clemens in addition to Dorrie Mussina reach besides 214 in addition to 213 on the inside 2001, respectively.

Pineda’s virtually all sound judgment performance inside time-frame ended in in the summer months thirtieth, when they will placed the actual Rangers to at the least one particular manage on the inside 6 innings. They will reach besides 12 inside 12 batters they will encountered that will day mainly because their own slider have been hellacious.Dellin Betances Jersey

When Pineda is basically in, their own slider is basically untouchable. The actual 207 strikeouts cant be found the unique fluke. Pineda absolutely may possibly rule out that lots of bats. They will in essence doesn’t conduct a good amount of selection steps. Moreover, Pineda gone 6 innings mainly because games in direction of Colorado, in addition to that’s ideal for every one of them. They will concluded 7 innings double on the inside thirty-two commences there is much surprise. Pineda encountered generally 10 batters inside 7th inning there is much surprise.http://www.yankeesteamfanshop.com/michael-pineda-jersey.asp 10! That’s this phenomenal. They will would not put merely one files inside 8th inning virtually all 12 several weeks.

Strikeouts conduct manage up-wards files conditions very explains Pineda’s heading downward take into consideration the actual hockey significant with the games. Simply because may possibly their own 7. 0% go walking charge, which has been over two their own 3. 1% go walking charge just lately. Pineda commenced their own Yankees career besides 41 direct commences in connection with a pair of and also a a lesser amount of guides. Next qualified 8 commences and also a lowest 3 guides in the past this kind of interval.http://www.yankeesteamfanshop.com/gary-sanchez-jersey.asp Is it doable this type of person truly terrified inside reach place mainly because this type of person truly therefore homer weak (1. twenty five 7 HR/9)? Maybe!

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени