Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

There’ utes Just one Location You will get These types of Adidas BoostSneakers

The Kith-exclusive Adidas Adizero Perfect Increase LTD. Tyler Mansour/KithAdidas’ Perfect Increase LTD athlete is actually shedding within 3 limited-edition designs this particular weekend break,https://www.ggdbstore.com/sneakers-c-1_2/ however they won’ capital t end up being available on numerous racks. That’ utes since the three-sneaker decrease is actually unique in order to Kith.https://www.ggdbstore.com/sneakers-c-24_25/ The actual release consists of 3 designs: “ Power Red-colored, ” “ Olive Eco-friendly, ” as well as “ Secret Azure. ” RelatedThese Nike Sock Footwear Can be found Right now As well as They' lso are Just $100The Adidas Adizero Perfect Increase LTD retails with regard to $200.https://www.ggdbstore.com/sneakers-flag-ltd-c-1_16/ Tyler Mansour/KithEach shoe retails with regard to $200 as well as utilizes the actual brand’ utes best systems such as Primeknit uppers as well as Increase padding. Environment this particular design aside from additional well-liked Increase footwear is actually it’s sock-like building,GGDB Sneakers that forgoes a conventional language for any lacing program that may be personalized towards the wearer’ utes preference. The actual Adidas Adizero Perfect Increase LTD within “ Olive Eco-friendly.ggdb shoes ” Tyler Mansour/KithThe Perfect Increase LTD is actually the main brand’ utes Adizero family tree, that is additionally house in order to theAdizero Adios. Based on Adidas, the actual brand’ utes record-setting Adizero athletic shoes happen to be put on within 7 from the 10 quickest convention occasions actually.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени