Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

There’s You don’t need to Obtain Romo

There happen to be numerous critics associated with Tony a2z Romo through the years. This includes the positioning to be the actual Dallas Cowboys quarterback. Through Roger Staubach in order to Wear Meredith in order to Troy Aikman, you will find couple of jobs which have experienced just as much glamour, as well as on the other hand just as much overview.

But Tony a2z Romo isn’t a poor quarterback. Actually, together with his amounts I believe in many additional circumstances he’d maintain common talks for the actual Corridor associated with Popularity. However he or she created several performs earlier within their profession which created him or her notorious within the eye on most countrywide sports activities writers–the 2006 playoffs by which he or she fumbled the actual click within Seattle,Daryl Johnston Jersey a good interception within the 2007 playoffs from the Titans and much more.

The the fact is, Romo had been the main reason how the Cowboys had been actually within contention for that playoffs throughout their 3 directly 8-8 months through 2011 in order to 2013. However because excellent because he’s already been, he’s obviously about the drawback associated with their profession and also the Texans shouldn’t go after him or her.

The very first cause the actual Texans shouldn’t go after him or her may be the existence associated with Brock Osweiler. Indeed, Osweiler may be poor this year, but nonetheless it might be foolish to create within Romo.Bill Bates Jersey Despite the fact that WE had been usually the skeptic from the Osweiler putting your signature on, Personally i think such as he or she warrants an additional opportunity to show he may be the man. In addition getting Romo might produce a lot of payroll towards the quarterbacks.

If Osweiler nevertheless smells following 2017, the actual Texans may eliminate him or her. However getting Romo might keep your quarterback carosel heading, using their 5th man within 5 years–Matt Schaub within 2013, Thomas Fitzpatrick within 2014, John Hoyer within 2015,Anthony Hitchens Jersey Osweiler within 2016 after that Romo within 2017. Deficiencies in regularity from quarterback could keep the actual Texans within the world associated with mediocrity by which these people currently stay.

The 2nd cause how the Texans shouldn’t provide Romo within is actually he merely is performed. He’ll end up being thirty seven in the beginning associated with following period with an extended background associated with accidental injuries. Therefore much more likely which not really he’d not really endure, so when he or she do perform within 2015 he or she had been of low quality. He or she put 7 interception within 3. 5 video games he performed within. The actual man which accustomed to operate close to as well as help to make performs away from home is finished.L. P. Ladouceur Jersey

Everyone diminishes at some time, as well as more often than not it’s very fast. Within 2013 Peyton Manning put fifty five touchdowns as well as within 2015 he or she had been hardly effective at tossing the actual golf ball a lot more than 15 back yards downfield along with any kind of speed. Romo offers strike that time.

In overview, provide Osweiler an additional 12 months in order to show themself. He or she is not great this year as well as might not be the long run solution, however Romo isn’t possibly. He’s as well brittle,Morris Claiborne Jersey the actual level of skill is finished also it simply doesn’t seem sensible for that group income sensible. Individually, I believe Romo ought to simply stop working following this period as well as move ahead together with his existence. Don’t danger their harmful their entire body as well as blocking the remainder associated with their existence anymore.

This post initially made an appearance upon

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени