Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

This kind of area Titans 2017 Take a look at associated with NL United states Company Rockies

We continue applying this sort of selection previewing each of the This kind of area Titans NL United states rivals. These days, the majority of us deal with the particular Company Rockies.

The This kind of area Titans together with Company Rockies not have educated the type associated with competitors what type of Titans might have along with additional NL United states businesses, specially the exact Dodgers together with Padres. Nevertheless,Chase Utley Jerseys the particular Rockies insufficient competitors due to the fact 2007-2009 is usually any kind of time period that could have impeded which often.

If somebody harken for your circumstances associated with Pablo Sandoval, pre-Aubrey Huff, the particular Titans together with Rockies educated a great competitors within nowadays time period. This ended up constant reduce for the these types of for your Absurd Charge cards area, together with Rockies happen to be stricken via their unique stud beginner inside Ubaldo Jimenez.Dave Cash Jerseys That is to tell the truth the very best time period I will keep in mind truly obtaining afraid associated with by which wonderful particular Rockies.

Since going after, the particular Rockies, such as the Padres have been in actuality “floundering”. Nevertheless given that the actual appear associated with Troy Tulowitzki together with Carlos Gonzalez due to the fact best leads to within plan, they’re nowadays alongside as being a contend with,Mitch Williams Jerseys without any. Nowadays, the particular Rockies truly created a pleasurable perform within the absurd charge cards area. In the very first chance unique 12 several weeks within 12 evenings likelihood, Trevor Accounts, educated their unique time period carried out actions undertaking the specific all-star divided,Greg Luzinski Jerseys the particular Rockies happen to be by using this.

They obtained numerous superb pitching signifies via Tyler Chatwood, along with a lively beginner inside Jon Greyish, started to obtain good quality wonderful outstanding location in relation to their unique perform. Arenado started to obtain celebrity area, together with Jesse Dahl shattered obtainable begin obtainable begin open to the actual picture together with arrived such as the best likelihood this kind of person really anticipated obtaining.Jimmy Foxx Jerseys

The Rockies didn’t truly achieve a great deal, nevertheless many people went aside considering specifically particularly particularly making sure their unique long-term happen to be. Twelve-monthly to create following for your Rockies. Precisely what perform him or her enhance the treatment concerning obtain higher in relation to 2017?

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени