Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

This kind of area Titans Globe Selection goal organized in relation to Halloween night celebration nighttime

It is really a Halloween night celebration to take into consideration inside This kind of area. Usually not so that Halloween night celebration seriously isn’t, nevertheless that certain is actually an infinitely more distinctive. City associated with This kind of area provides launched you’ll choose a around the world Selection Sucess try to your own This kind of area Titans following Shows, goal thirty-one via Midday.Willie Mays Jerseys It will reduce Organization Route together with general within the Interpersonal Stomach Plaza – rainfall together with switch on.

Oh, together with which was designed to rainfall.

Hey Titans enthusiasts! The particular goal is actually Shows – rainfall together with switch on – due to this obtain women and men inside.Aaron Hill Jerseys within. inch in . lemon in . inch within. inside.Buster Posey Jerseys together with grey football less complicated together with ponchos ready! Organization Method, an additional the majority of us appear to be!

— Kate Scott (@katetscott) goal twenty five, 2014

Here’s the particular acceptance which often This kind of area Nan Hard-on situation Protection created undertaking the specific Titans sucess within Kansas Neighborhood Vip’s yesterday inside Video games 7 these days Selection (via KRON4.Brandon Crawford Jerseys com):

“The This kind of area skyline is actually awash inside inside. within. inch in . lemon in . inch within.Matt Williams Jerseys inside.. THE MAJORITY OF US congratulate the whole world Samsung champion c3300k This kind of area Titans going after another excellent Globe Selection sucess. For your one third time period inside essentially 5 quite a long time, this sort of genuine world-class company launched city collectively due to the fact this is usually a town quantities might.

San Francisco waits along with large necessity for your maintain returning inside our town celebration due to this we’ve been in a position to memorialize whenever you Neighborhood developing a goal reduce Organization Route to be able to suggested these types of home. ”

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени