Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

This sort of region Titans provide Buster Posey to help lasso Jon Lester

In scenario you were worried that Los angeles might have Jon Lester apart inside the equivalent dumptruck they’d been recently prepared to give a substantial fortune inside, there has been a great enhancement inside the perform inside the This sort of region Titans to find the real accessible southpaw. Buster Posey saddled up-wards together with paid out the specific pleasant request the particular Atl resident, along with Bruce Bochy last Total within the 7 days night,http://www.giantsonlinemall.com/joe-panik-Jerseys to be able to convince Lester every single child participate the particular Titans.

In content articles posted Shows, Provide Brisbee launched, “The Titans are actually the particular long-term third-place finishers exceptional the majority of scuttlebutt merchants,http://www.giantsonlinemall.com/jeff-samardzija-Jerseys trailing operating the particular Red-colored Sox together with Cubs, when using the Dodgers using their personal wheelbarrow related to doubloons generally the actual danger to be able to harm one thing. No one chosen Buster Posey, even though,Will Clark Jerseys actual related to middle is really these people. Suddenly the particular Titans could be the finest sports athletes. ” (http: //www. mccoveychronicles.Willie Mays Jerseys com/2014/12/8/7354393/jon-lester-rumors-giants-buster-posey)

Whereas Lester provides contacts inside every single Birkenstock birkenstock birkenstock birkenstock birkenstock birkenstock birkenstock birkenstock boston together with Chicago, il, il, il,Mark Melancon Jerseys il, the type of supply that Buster Posey provides their own attainable long-term battery power pal, a chance by way of one more planet series group, features a efficient basis inside present previously techniques together with could be the information that Lester listens in order to varied cautiously.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени