Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

This specific Redskins completed some type of amazing irritating accomplishment for their using up aside attempt on Dallas

It’s definitely not a feat how the Or even Redskins try and obtain together with Dallas together with together with Thurs evening. these folks created background nonetheless with a big 505 lawn related to wrongdoing some type of together with turnover-free irritating effectiveness in the using up aside attempt.Trent Murphy Jersey

Bob Strum related to Sportsradio 1310 “The Ticket” together with Dallas well-known this specific oddity together with back links this specific Understand Footballing Suggestions web site that indicates the ultimate thirty 3 competition that came out inside 500+ entire lawn despite the fact that did not commit some type of turnover or even allow it to be possible for 1 organization. Just before Washington’s using up toward Cowboys,Trent Murphy Jersey for example competition have been getting 32-1 together with COUNTRYWIDE FOOTBALL CLASS background:

Redskins QB Kirk Cousins launched almost all this specific yardage obtaining 449 producing lawn. Managing base Robert Kelley together with Chelsea Thompson extra inside 50 four lawn your business (and Cousins two) simply for the entire 505 lawn within the 31-26 using up.Ricky Jean-Francois Jersey

It’s a good extremely reasonable comfort and ease intended for Or even, despite the fact that Cousins combined with wrongdoing sparkled afterwards together with Dallas together with Cousins’ layer spent the particular nights thoroughly clean simply because they relocated this specific soccer rather basically occasionally.Jordan Reed Jersey Despite the fact that total complete breakdowns together with (or near) this specific red-colored colored region price this specific Redskins, due to the fact several visits critically inside Cowboys scenery in the primary 1 or even 2 created simply 6-8 facts — several subject was created and some skilled missed subject was created.Duke Ihenacho Jersey

Bizarrely, usually the one numerous decrease in this kind happened together with Thanksgiving holiday vacation holiday Time period together with 1998 as soon as Dallas fallen into not really prepared recipient toward Randall Cunningham together with Randy Moss-led Mn Vikings. In the 46-36 shootout using up, Troy Aikman completed thirty four related to 57 techniques intended for 455 lawn together with Dallas extra inside 50 8 lawn your business (513 entire yards).

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени