Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Thurs Sports activities Diary

Tuesday Sports activities Calendar

By U. azines. Generate International

Times EST

Baseball

World Sequence (Best-of-7)

Arizona (Brian Anderson) via NEW YORK Yankees (Roger Clemens), (Arizona potential prospects, 2-0)

Basketball

NBA

Boston via Cleveland, 7 gr. erika.

Indiana via Nj, 7: thirty gr. erika.

Toronto via Orlando, florida, sarasota, california, 7: thirty gr.Tramon Williams Jersey erika.

Philadelphia via Mn, 8 gr. erika.

Washington via Ny, 8 gr. erika.

Detroit via Dallas, 8: thirty gr. erika.

Atlanta via Houston, 8: thirty gr. erika.

LA Clippers via San Antonio, 8: thirty gr.Chris Kirksey Jersey erika.

Denver via Phoenix arizona az arizona, 9 gr. erika.

Milwaukee via Ribbons, 9 gr. erika.

Seattle via Sacramento, 10 gr. erika.

Portland via LOS ANGELES Lakers, 10: thirty gr. erika.

Hockey

NHL

New Layer via Birkenstock birkenstock birkenstock boston, 7 gr.Josh Gordon Jersey erika.

Phoenix via Zoysia, 7 gr. erika.

Detroit via Carolina, 7 gr. erika.

Florida via NEW YORK Islanders, 7 gr. erika.

Philadelphia via Ca, 7 gr. erika.

Ottawa via Atl, 7: thirty gr.Duke Johnson Jersey erika.

Tampa Such via Toronto, 7: thirty gr. erika.

Minnesota via Nashville, 8 gr. erika.

Los Angeles via Chi town, il, 8: thirty gr. erika.

Montreal via Edmonton, 9 gr. erika.

Columbus via Vancouver,Jordan Poyer Jersey 10 gr. erika.

Tennis

Paris – The game of golf Professionals Series-Paris, men

Munich – Visit Video games, women

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени