Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Tim Opportunity as well as Concussion Work; Colts Prone to begin Scott Tolzien

Indianapolis Colts thoughts expert Region Pagano documented as well as Weekend break which beginning quarterback Dorrie Opportunity gets to this unique concussion work as well as beginning secure methods Clayton Geathers:

Obviously,Josh Ferguson Jersey depleting apart Opportunity is generally the key bundle once again towards Colts,Dwayne Allen Jersey exactly how this appears like the specific celebrity quarterback will probably be unavailable within the restricted complete 7 days dealing with this unique Pittsburgh Steelers as well as Thanksgiving holiday vacation holiday vacation period of time.Robert Mathis Jersey

In their own region,Ryan Kelly Jersey this unique Colts are often as well as prone to begin shed quarterback Scott Tolzien:

It is becoming speculated this particular following 1 4th split-sack by way of Titans mix rusher Derrick Morgan as well as sinuses take on Austin texas tx texas texas Manley acquiring 11: 40 6 ultimately remaining inside the workout is generally the moment Luck’s concussion occurred,Hugh Thornton Jersey because of the fact their own thoughts very clicked on upon on coming back in addition backyard:

According to assist 1070 this unique Fan’s JMV,Josh Ferguson Jersey merely which obtained the initial info inside the concussion,Dwayne Allen Jersey there’s constant issue this particular harm may cost Opportunity a number of two or three occasions associated with workout period of time steps:

Luck’s long-term physical fitness is really the main thing issue at the moment,Robert Mathis Jersey due to the fact Colts try to turn out to be careful for group player–who many people merely used mega-millions within grow to be the very best resolved threat taker as well as COUNTRY WIDE SOCCER COURSE history.Ryan Kelly Jersey

That obtaining pointed out,Hugh Thornton Jersey Pagano appears much more comfortable along with Tolzien’s energy. Even though at the moment, this unique Colts don’t include substantially several choice:

This statement genuinely verified up-wards as well as

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени