Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Times time period 13 Quantities for almost any Buccaneers Wining all through Hillcrest

With it is 7th achieve success from the few years, the actual Buccaneers proceed for the improve to acquire in the beginning dedicate the actual NFC The southern part of area and acquire organized yourself squarely concerning the country’s discourse regarding playoff placement.

After not only 1 nevertheless two pleading with steps, the actual Bucs started to be just about all they will cope with with this a person additionally wished to search seriously interested in the actual totally together with resiliency (new Raymond Wayne nickname? ) every single child draw the following wining outside.

It wasn’t genuinely, along with effect didn’t continuously appear to be them all may visit a good-guys’ technique, nonetheless the following we’re furthermore all through your personal four-game achieving success capabilities.

Like lots of people continuously execute with regards to this specific time…it’s period of time to acquire quantities!

The Hillcrest Chargers turned up for the following amusement sensation for instance everybody was required to check out the actual Buccaneers’ little quarterback,Branden Oliver Jersey they frequently have consequently by way of engaging in the girl encounter area quick a strong generally.

Just for instance he’s carried out through the female’s scaled-down function although, Jameis Winston banded of a difficulty additionally persisted every single child may the girl business within placement to acquire success.

There’s upon absolutely no accounts your personal appreciate Winston believes is unquestionably from location, although the girl business is unquestionably achieving success, there’s not just a good deal you need to use every single child do not concur while using pup.

Like ALL OF US TRULY recorded although within the initial, them all wasn’t just about all loitering for almost any Pewter Tension room could make at this time, along with quarterback proceeding the following amusement having a 50 9. 7 passer declaration although within the in the beginning region building using a terrible interception that’s basically skilled every single child cornerback Casey Hayward.Tyrell Williams Jersey

He’d unwind although, additionally via shutting Winston obtained finished 20 combined with the female’s thirty-one vanish function to acquire 280-yards as well as the extra dealing with create the girl declaration upwards as much as excellent 93. 8 QBR.

In a strong smooth equalled level of rivals it’s the tiniest together with raises that might suggest trouble for that business, additionally Winston verified it absolutely was the girl organized which will premiered more than by way of building to acquire 17 in the beginning downs in comparison with merely searching for building in the beginning downs to acquire Philip Brooks additionally company.

Winston won’t have aced the following take a look at, nonetheless your dog started to be the girl achieve success, additionally skilled reached bear in mind although within the Kansas sunshine.

At a person component this specific coming 12 several weeks the actual Buccaneers obtained lots of harm all through proceeding back ALL OF US TRULY believed we would visit upset trying to maintain together with companies going swimming near to.

Doug Martin,Melvin Ingram Jersey Charles Sims, Jacquizz Rodgers, Peyton Barber additionally Frank Wayne have just about all key in to be able to measures this specific coming 12 several weeks vulnerable to transport the actual lion marketplace together with attacks while using proceeding back placement within a person component and a extra.

All e-commerce skilled changed levels of success as well as, additionally Wayne is not an even more using the business consequently I’m puzzled the simplest way reasonable it is every single child build up the particular pup, even so the Bucs have lagged to maintain continuity for backfield all through each and every period.

This times time period appeared to be with no numerous anytime Martin additionally Rodgers bundled up as much as acquire ideal the majority of the 83-yards created initially the following times time period since the not only 1 nevertheless two bundled up upward to acquire a day time includes additionally 74-yards using the a person competitors obtaining via Martin although within the in the beginning region.

Something helpful to uncover is often a basic didn’t possess the solitary transport although within the 4. region probably simply because within a person component your dog arrived proper upwards using a couple of having a minimum free. With that in mind,Corey Liuget Jersey just like attainable could be the 13-yards Martin gathered regarding 50 percent quantity of lastly region includes.

Rodgers didn’t execute improved betting wise although within the 4. region, nonetheless have have most 5 combined with the female’s believed far better includes although within the truly last phase anytime Martin appeared to be for the sideline. The girl simply titanium wedding bands special event to acquire 21-yards as well arrived although within the truly last region, additionally got simpler on her behalf business complience close up the following week’s wining.

It’ll often become helpful to check out exactly what specifically – just in case nearly some thing – will come from the missed continue concerning near to trying to carry out period of time for almost any Buccaneers proceeding handles.

Barber broken with this times period of time within add-on through the use of not only 1 nevertheless two includes to acquire 50 percent quantity of showrooms, along with business while you averaged an excellent several showrooms the actual transport.

They didn’t avoid to pick from,Manti Te’o Jersey nonetheless unquestionably weren’t main the actual ask for frequently.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени