Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Titans linebacker Avery Williamson is actually putting on 9/11-themed cleats regardless of superb risk

Tennessee Titans linebacker Avery Williamson used several personalized Sept. 11-themed cleats regarding Sunday’s video gaming inside the Mn Vikings, whatever the risk within the superb regarding definitely not staying with the particular league’s equipment recommendations.

Williamson moved the particular star-spangled superb glowing blue cleats in addition to red-and white-striped Nike swooshes, displaying exactly what “Never Forget” together with “9/11” with regards to the once more inside the shoes,Anthony Fasano Jersey when using the “11” just like a picture within our planet Organization Center techniques.

“I essentially skilled for example MOST OF US obtained a great deal aid in the usa, together with particularly if the newest You are able to together with New jersey law enforcement unions stated they may dedicate my own, personal superb, that really created a good deal,Warren Moon Jersey ” Williamson thought to The particular Tennessean. “so THE MAJORITY OF US skilled for example essentially didn’t link them all around, ALL OF US essentially wouldn’t have skilled outstanding regarding this particular. THE MAJORITY OF US skilled for example I would to get this done, simply for individually and to signify individuals that have been fallen combined with the people who perform their own carry out every single day to safeguard many of us.Derrick Henry Jersey Individually for me worth it absolutely was merely a obligation. ”

NFL recommendations announce which teammates must have the same color assume the specific shoes.

“Each participator may select among shoes styles previously authorized while using Program place of work, ” COUNTRY WIDE SOCCER COURSE recommendations situation. “All gamers for just about any shifting luxurious team should added to shoes taking a similar common sense color.Byron Bell Jersey Authorized shoes styles range from 1 team color that needs to be the same for anybody gamers in regards to the supplied team. ”

A initial offense for every regular divided cost an individual $6, 076 this season, employing a second offense costing $12, 154.Delanie Walker Jersey

Williamson, the specific fifth-round select inside the 2014 COUNTRY WIDE SOCCER COURSE create, is really generating $600, 000 inside base earnings this season. He would 6 total burns inside the team’s 25–16 decrease for your Vikings.

– Scooby Axson

This publish at first arrived on

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени